Oprensning af vandløb

2018-06-19 07.27.182018-06-19 07.26.272018-06-19 07.25.15

I aftes, den 19.06.2018, var Jan og Kalle igen ude at fjerne begroning i et af vore vandløb. Anders og jeg og hunden Hugo bistod efter bedste evne. Som det ses på billederne, er Anneberg Sørende efterhånden vedligeholdt lige “efter bogen” på den øvre del: Strømrenden er blevet smallere, har fået en fin S-slyngning, og der er aflejret slam på indersiden af bugtningerne. Derved er der nu stenbund i strømrenden i stedet for slam og desuden en tydelig strømning i vandet. De mange skyggende træer er med til at begrænse ny begroning.

Det er virkelig en fornøjelse at se den gode forandring, der er sket, så der er ros for den vedvarende og aktive indsats.

Sinnet Thueslev

Nu har vi igen udsat smolt i Odsherreds ferskvand som mundingsudsætning.

2016-04-09 12.09.56

I lørdags, den 14. april 2018, satte vi igen smolt ud. Tankbilen med de 56.400 smolt ankom til Sydkanalen kl. 20.15, og her blev de første 17.000 smolt læsset af. Fra Odsherreds Sportsfiskerforening deltog: Jesper som ansvarlig, desuden Karl Erik og Sinnet som medhjælpere. Fiskene, som oprindelig stammer fra Tuse Å , er opdrættet på Fyn af Linda, som var med for at sørge for bedst mulige forhold for dem. Desuden blev tankbilen med anhænger kørt af Brian, som blev noget udfordret af de nye udsætningsregler! Denne gang var vi nemlig blevet bedt om at udsætte så tæt på kysten som muligt, og det betød bl.a., at Brian måtte bakke ned ad den lille vej ned til Nordkanalens bådelav. Her vakte udsætningen ret stor begejstring og håb for fremtidens fiskeri. I alt havde vi 7 udsætningssteder. Nogle steder måtte vi læsse af med net og håndkraft, og et enkelt sted fandt vi i mørket først åen efter at være kørt for langt. Så Brian fik igen god øvelse i at bakke på smalle grusveje med anhænger. Han tog det heldigvis meget roligt og klarede det fint! Endelig ved 24-tiden kunne vi sætte de sidste fisk ud ved Dragsholm. Det var da en begivenhedsrig lørdag aften – godt, at man ikke var nødt til at tilbringe den på sofaen foran TV!

Venlig hilsen Sinnet Thueslev

Vandløbsresturering i Grevinge Skov 21. oktober

Vandløbsrestaurering Hulehøjløbet i Grevinge Skoven – Lørdag d. 21. oktober

 

Odsherred Sportsfiskerforening inviterer i samarbejde med Naturstyrelsen, Odsherred Kommune og Fishing Zealand til vandløbsrestaurering ved Hulehøjløbet i Grevinge Skoven.

 

Hvert efterår trækker en del havørreder op i Hulehøjløbet og gyder, men desværre er der ikke meget yngel der overlever, da vandløbet næsten tørrer ud under nedbørsfattige somre. Derfor skal vandløbet hæves op til 50 cm på en strækning, ved at etablere en række gydebanker. Når vandstanden på denne måde hæves, kommer den omkringliggende skovbund til at fungere som “svamp” for vandet, der herefter kan afgives langsomt i perioder med manglende nedbør. På samme tid vil den fugtige skovbund blive levested for en masse forskellige padder.

 

Der er brug for nogle friske hjælpere på dagen, både til restaureringen, men også til hjælp med nogle praktiske opgaver ifm. arrangementet såsom kaffe brygning osv.

 

Man er også meget velkommen som “tilskuer” til arbejdet, hvor der etableres gydebanker og udlægges skjulesten.

 

Program for arrangementet

 

09:00 Kaffe og morgenbrød

 

09:15 Kort introduktion til projektet ved fiskefaglig konsulent fra Fishing Zealand

biolog Peter Henriksen

 

09:30 Praktisk info og sikkerhed ved Jan Aggerholm – formand for Vandplejeudvalget

i Odsherreds Sportsfiskerforening

 

09:45 De første sten og grus lægges i vandet af borgmester Thomas Adelskov

 

10:00 Udlægning af gydegrus og skjulesten

 

12:00 Frokost

 

12:30 Udlægning af gydegrus og skjulesten

 

15:00 Kaffe og kage

 

16:00 Afslutning på dagen

 

Mødested til projektet er Holtevej 20, 4571 Grevinge.

 

Tilmelding sker til Jan Aggerholm på 30795462 eller på mail:

jagg@novonordisk.com

 

Husk praktisk tøj, gummistøvler, arbejdshandsker etc. og en solid madpakke 🙂

 

Håber vi ses til en dag “i den gode sags tjeneste” !