Oprensning af vandløb

2018-06-19 07.27.182018-06-19 07.26.272018-06-19 07.25.15

I aftes, den 19.06.2018, var Jan og Kalle igen ude at fjerne begroning i et af vore vandløb. Anders og jeg og hunden Hugo bistod efter bedste evne. Som det ses på billederne, er Anneberg Sørende efterhånden vedligeholdt lige “efter bogen” på den øvre del: Strømrenden er blevet smallere, har fået en fin S-slyngning, og der er aflejret slam på indersiden af bugtningerne. Derved er der nu stenbund i strømrenden i stedet for slam og desuden en tydelig strømning i vandet. De mange skyggende træer er med til at begrænse ny begroning.

Det er virkelig en fornøjelse at se den gode forandring, der er sket, så der er ros for den vedvarende og aktive indsats.

Sinnet Thueslev