Medlemsskab

Sådan bliver du medlem

Indmeldelse skal ske på Danmarks Sportsfiskerforbunds hjemmeside FISKEKORT.DK. Dermed er medlemsskab af DSF samt abonnement på Sportsfiskeren foretaget.

Husk at angive korrekt mail adresse, fødselsdag samt telefonnr. Mailadressen bruges som brugeridentifikation i OSF eget medlemsregister, og fordi OSF kun informerer medlemmer via email, er korrekt mailadresse vigtig.

Bemærk! Ved indmeldelse efter 1. august gælder medlemskabet for resten af indeværende år samt efterfølgende kalenderår.

Hvad koster et medlemsskab?

Har du brug for at vide mere, kan du henvende dig til Sinnet Thueslev på 51357311

Kontingentsatser
Senior
Ungdom (18 – 25 år)
Junior
Familie1 (flere over 18 år)
Familie2 (betalende medlem over 26 år og øvrige under 18 år)
Familie3 (betalende medlem 18 – 26 år og øvrige under 18 år)
Pensionist

2021*
725 kr
580 kr
155 kr
860 kr
750 kr
605 kr
590 kr

2022**
740 kr
590 kr
155 kr
880 kr
765 kr
615 kr
605 kr

*DSF’s kontingentsatser, som er +10%, er indregnet for 2021
** Stigning i forhold til 2021 skyldes stigning i DSF’s medlemskontingent

Fisketegn
Husk det lovpligtige fisketegn. Det kan købes direkte på nettet, og hvordan du gør og hvad det koster kan du se her: Natur og Erhvervsstyrelsen

Hvad dækker kontingentet?

Et medlemskontingent gælder for ét kalenderår.
Ved indmeldelse i perioden 1. august til 31. december får du dit medlemskab gratis resten af året og betaler kun for det efterfølgende år.

Odsherreds Sportsfiskerforening er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund. Kontingentet dækker således både medlemskab af Odsherreds Sportsfiskerforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Sportsfiskeren (et medlemsblad der udsendes fire gange årligt) samt en række fordele du kan læse mere om på forbundets hjemmeside.