Medlemsskab

Sådan bliver du medlem

Indmeldelse skal ske på Danmarks Sportsfiskerforbunds hjemmeside FISKEKORT.DK. Dermed er medlemsskab af DSF samt abonnement på Sportsfiskeren foretaget.

Husk at angive korrekt mail adresse, fødselsdag samt telefonnr. Mailadressen bruges som brugeridentifikation i OSF eget medlemsregister, og fordi OSF kun informerer medlemmer via email, er korrekt mailadresse vigtig.

Bemærk! Ved indmeldelse efter 1. august gælder medlemskabet for resten af indeværende år samt efterfølgende kalenderår.

Hvad koster et medlemsskab?

Her ser du vores forskellige kontingentsatser for 2023/2024

Kontingentsatser
Senior
Ungdom (18 – 25 år)
Junior
Pensionist
Familie1 (Indeholder alle aldre fra 2023 )

2023
740 kr
590 kr
155 kr
605 kr
880 kr

2024*
740 kr
590 kr
155 kr
740 kr
915 kr

*Godkendt på Generalforsamlingen den 24.02.2023 (DSF forbeholder sig en indeksregulering af forbundets medlemskontingent fra 2024)

Fisketegn
Husk det lovpligtige fisketegn. Det kan købes direkte på nettet, og hvordan du gør og hvad det koster kan du se her: Natur og Erhvervsstyrelsen

Hvad dækker kontingentet?

Et medlemskontingent gælder for ét kalenderår.
Ved indmeldelse i perioden 1. august til 31. december får du dit medlemskab gratis resten af året og betaler kun for det efterfølgende år.

Odsherreds Sportsfiskerforening er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund. Kontingentet dækker således både medlemskab af Odsherreds Sportsfiskerforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Sportsfiskeren (et medlemsblad der udsendes fire gange årligt) samt en række fordele du kan læse mere om på forbundets hjemmeside.