Tissø

Odsherreds Sportsfiskerforening har adgang til fiskeriet på Tissø, sammen med 6 lyst- og sportsfiskerforeninger (Gørlev, Holbæk, Kalundborg, Korsør, Odsherred og Sorø) deler vi 3 både på Tissø. De 6 foreninger er fælles om bådene – men redningsveste og motorer står de enkelte foreninger selv for.

Tissø

Tissø er en let sø at finde rundt på. Den har form som en dyb tallerken med skrænter hele vejen rundt, der mere eller mindre stejlt går fra 2 til ca. 10 meters dybde. I midten af søen er dybden op til 13,5 meter. Et stenrev – Aborreholm – 350 til 400 meter fra land, midt på den østlige side af søen, ligger ved normal vanddybde lige under overfladen, så når man sidder fast et godt stykke ude i søen ved man hvor man er – selv i tåge. Her er der taget mange fine aborrer i tidens løb, ikke mindst på skråningen ud mod søens midte.

Skrænterne hele vejen rundt, hvor fiskeri er tilladt, kan afsøges med woblere i forskellige dybder. Ikke sjældent har dette givet gode gedder. Hold øje med vejr og vind, søen er meget vindfølsom.

Sådan booker du

Hvis du som medlem af Odsherreds Sportsfiskerforening ønsker at booke en af bådene på Tissø, skal du gøre følgende:

Når du vil booke en båd, skal du først oprettes som bruger hos OSF’s  koordinator : sinnetthue@gmail.com, hvor du opgiver navn, adresse, medlemsnummer, mail og tlf.

OSF viderebringer oplysningerne til den forening, der administrerer bookningen, det er for tiden Holbæk og Omegnes Lystfiskerforening.
Når registreringen er gået i orden – giv det et par dage til at virke – får du
en mail med dit kontonavn og din adgangskode. Derefter kan du frit booke en båd
på:

https://www.supersaas.dk/schedule/Stenholm/tissø

 

  • Fiskesæsonen er fra 1. maj indtil islæg.
  • Det er ikke tilladt at Fiske med garn, ruser, fastliner eller sættesnøre
  • Det er ikke tilladt at Fortøje til bundgarnspæle, mærkebøjer eller pæle på Aborreholmen
  • Det er ikke tilladt at Fiske nærmere end 100 meter fra bundgarn og andre fiskeredskaber eller mellem bøjerne
  • Sejlads på søen må foregå fra solopgang til aften kl 23:00 (som seneste tidspunkt for bådene i havn)
  • Motorsejlads må foregå med en fart på højst 5 knob.

Bådene ligger som de første efter vejbroen, der hvor Halleby Å løber ind i Tissø på
NØ-siden.

Indkørsel fra Søvejen (219) til Tissø Roklub (stort skilt), hvor der er masser af P- pladser. 

Voresbåde er mærket nr. 1, 2 og 3.

Oversigt over Tissø: Tissø oversigt
Find Tissø på Google: Find på google map

Fiskeri

Tissø domineres af aborrer, men bestanden af gedder er også god, både hvad angår antal og størrelse. Karper, suder og ål findes.

Der er en lille bestand af sandart, som erhvervsfiskeren værner særligt om. Af hensyn til fiskeplejen i søen udsættes årligt geddeyngel, og, når det er muligt, udsættes også sandartyngel. Herudover udsættes hvert år havørred yngel i Halleby Å.

Erhvervsfiskeren beder om, at alle gedder over 8 kg og alle sandarter indtil videre bliver genudsat. Når sandartbestanden er på et fornuftigt niveau, vil fiskeriet kunne genoptages.