Tissø

Odsherreds Sportsfiskerforening har adgang til fiskeriet på Tissø, sammen med 6 lyst- og sportsfiskerforeninger (Gørlev, Holbæk, Kalundborg, Korsør, Odsherred og Sorø) deler vi 3 både på Tissø. De 6 foreninger er fælles om bådene – men redningsveste og motorer står de enkelte foreninger selv for.

Tissø

Tissø er en let sø at finde rundt på. Den har form som en dyb tallerken med skrænter hele vejen rundt, der mere eller mindre stejlt går fra 2 til ca. 10 meters dybde. I midten af søen er dybden op til 13,5 meter. Et stenrev – Aborreholm – 350 til 400 meter fra land, midt på den østlige side af søen, ligger ved normal vanddybde lige under overfladen, så når man sidder fast et godt stykke ude i søen ved man hvor man er – selv i tåge. Her er der taget mange fine aborrer i tidens løb, ikke mindst på skråningen ud mod søens midte.

Skrænterne hele vejen rundt, hvor fiskeri er tilladt, kan afsøges med woblere i forskellige dybder. Ikke sjældent har dette givet gode gedder. Hold øje med vejr og vind, søen er meget vindfølsom.

Sådan booker du

Hvis du som medlem af Odsherreds Sportsfiskerforening ønsker at booke en af bådene på Tissø, skal du gøre følgende:

 1. Send en mail til osf@o-s-f.dk med overskriften “Bookning Tissø”, og skriv efterfølgende dit navn, e-mailadresse og telefonnummer i tekstefeltet. Foreningen vil efterfølgende sørge for at tilsende administratoren for Tissøbådene dine oplysninger, og administratoren vil oprette dig i bookingsystemet.
 2. Når du er oprttet i bookingsystemet (vent lige et par dage), så skal du gå ind på bookingsiden der har web adressen https://www.supersaas.dk/schedule/Stenholm/tissø (tryk på link), og du skulle nu kunne foretage din bookning.

Du finder oplysninger om bådene på denne hjemmeside http://www.tisso.steelheader.dk/. Men vær opmærksom på, at siden kun kan bruges til orientering.

 • Fiskesæsonen er fra 1. maj indtil islæg.
 • Det er ikke tilladt at Fiske med garn, ruser, fastliner eller sættesnøre
 • Det er ikke tilladt at Fortøje til bundgarnspæle, mærkebøjer eller pæle på Aborreholmen
 • Det er ikke tilladt at Fiske nærmere end 100 meter fra bundgarn og andre fiskeredskaber eller mellem bøjerne
 • Sejlads på søen må foregå fra solopgang til aften kl 23:00 (som seneste tidspunkt for bådene i havn)
 • Motorsejlads må foregå med en fart på højst 5 knob.
 • Asnæs
 • Følg Rådhusvej til Skovlyvej/Rute 263 i Fårevejle
 • I rundkørslen skal du fortsætte ligeud til Skovlyvej/Rute 263
 • Fortsæt ad Skovlyvej
 • Tag Rute 225, Rute 155 og Tissøvej til Bakkendrupvej i Store Fuglede
 • Kør til Bakkendrupvej
 • Drej til venstre, og følg Bakkendrupvej
 • Drej til venstre ad den 1. vej for at blive på Bakkendrupvej
 • Tissø

Find på google map

Fiskeri

Tissø domineres af aborrer, men bestanden af gedder er også god, både hvad angår antal og størrelse. Karper, suder og ål findes.

Der er en lille bestand af sandart, som erhvervsfiskeren værner særligt om. Af hensyn til fiskeplejen i søen udsættes årligt geddeyngel, og, når det er muligt, udsættes også sandartyngel. Herudover udsættes hvert år havørred yngel i Halleby Å.

Erhvervsfiskeren beder om, at alle gedder over 8 kg og alle sandarter indtil videre bliver genudsat. Når sandartbestanden er på et fornuftigt niveau, vil fiskeriet kunne genoptages.