Samværspolitik for Odsherred Sportsfiskerforening

02. Februar 2012

  1. I foreningssammenhæng (voksne, der er ledere for børn) er det ulovligt at have et seksuelt forhold til børn under 18 år, eller udsætte børnene for blufærdighedskrænkelse eller overgreb.

For at beskytte foreningens juniorer har vi vedtaget følgende samværspolitik:

  1. Ved valg af nye medlemmer til bestyrelse, udvalg, turledere og andre tillidsposter indhenter vi børneattest.
  2. En gang hvert 2. år sørger bestyrelsen for, at alle børneattester for ovennævnte, siddende medlemmer bliver fornyet. Vi accepterer ikke en ”positiv” straffeattest.
  3. På ture med børn skal der altid være to voksne med. En leder/voksen må ikke transportere enkeltbørn, som ikke er ens egne, eller invitere enkeltbørn hjem privat uden forældrenes accept.
  4. Alle i foreningen har pligt til at gå til formanden eller hans stedfortræder i bestyrelsen, hvis de hører rygter om overgreb eller får mistanke om misrøgt eller at noget er galt.
  • Herefter skal formanden eller hans stedfortræder straks kontakte Kommunen og/eller politiet. Du kan eventuelt selv anmelde det direkte til  “Odsherred Kommune, eller til politiet. 
  1. Medlemmer, som er under mistanke i et sagsforløb suspenderes fra tillidsposter med øjeblikkelig virkning. Det understreges, at dette sker konsekvent som politik i foreningen for at beskytte både den krænkede og den påståede krænker.
  2. Alene formanden eller hans stedfortræder varetager kontakt til presse. Det indskærpes, at subjektive udtalelser om sagens parter ikke er passende under et sagsforløb.
  3. Medlemmer, som ikke overholder politikken, kan blive ekskluderet af foreningen.
  4. Medlemmer, som dømmes for et strafbart forhold under nævnte politik, vil blive ekskluderet af foreningen.