Odsherreds Sportsfiskerforenings historie

Odsherreds Sportsfiskerforening blev stiftet i maj 1952. Det skete på byens hotel, hvor en halv snes af Nykøbings bysbørn med interesse for lystfiskeri havde indkaldt lokale interesserede til stiftende generalforsamling. Foreningen tæller i dag omkring 340 medlemmer fordelt på juniorer, seniorer, pensionister og familiemedlemmer, og der er ingen øvre grænse på medlemstallet.

Foto: Frederik Lorentzen

I foreningens første år og op til midten af 70’erne blev det især havfiskeriet, der dannede rammen om det aktive fiskeri og det sociale samvær. Enkelte pionerer indenfor kystfiskeriet, havde allerede den gang opdaget de uanede muligheder, som Odsherreds smukke kyststrækninger byder på. Datidens junior fiskede i det store udbud af idylliske moser og vandhuller, som der var og stadigvæk er mange af i området. Lammefjordskanalerne med deres alsidige fiskebestand har for Odsherreds sydlige beboere også været en aldeles glimrende introduktion til både sportsfiskeri og adgang til at færdes i en smuk natur.

I løbet af 70’erne kom der virkelig gang i kystfiskeriet. Ikke mindst på grund af den rivende udvikling inden for grejet, men i lige så høj grad, fordi Isefjordens Ørredsammenslutning lige siden 50’erne havde sat ørreder ud i fjorden. Torsken var indtil da den fisk, der altid kunne fanges. Men desværre blev torsken i tiden derefter en meget sjælden fangst langs kysterne.

I slutningen af 80érne og i starten af 90érne, steg antallet af havørreder drastisk, og havørred fiskeriet kompenserede for det svigtende torskefiskeri. Hornfiskeriet har gennem alle årene med undtagelse af året hvor bestanden blev ramt af sygdom været stabilt. Den årlige invasion af de mange hornfisk giver et fornøjeligt og til tider et meget givtigt fiskeri, som stiller krav til både mådehold og etik.

I 1990 indgik OSF en aftale med Lammefjordens Pumpe- og Digelaug om administration af fiskeriet på Lammefjordskanalernes voldside. Til gengæld forpligter foreningen sig til at tilse, at fiskeriet foregår på en måde, der tilgodeser natur og miljø. Ydermere afholder vi regelmæssigt oprydningsdage, og tilser at lystfiskere har indløst fiskekort og overholder gældende regler. Kanalerne er blevet et væsentlig aktiv i OSF, og de har præget foreningen meget gennem de seneste årtier. Salg af fiskekort til kanalerne har givet foreningen en større økonomisk frihed og blandt andet bidraget til at det har været muligt for foreningen at etablere sig i egne klubfaciliteter. Klubhuset, Nygade 16 4550 Asnæs kom til i vinteren 97/98 og er i dag en selvfølgelig ramme om mange af foreningens aktiviteter. Vi vil opfordre dig til at sætte tid af og læse de fine anekdoter om klubhuset, personer og fiskeri i OSF´s 50 år jubilæumsskrift fra 2002, det finder du her: https://ny.o-s-f.dk/jubilaeumshaefte/

OSF har facilitetsaftale med Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg kaldet SU, hvilket giver adgang til en mængde aktiviteter uden for Odsherred. Endvidere har vi gennem regionen fået adgang til fiskeri på Tissø, og vi har også fiskeret til et par af områdets moser. Du kan læse mere om foreningens fiskevande her: https://ny.o-s-f.dk/fiskevande/

Hjertelig velkommen i Odsherreds Sportsfiskerforening