Lammefjordskanalerne

Odsherreds Sportsfiskerforening har fiskeretten i  Nord- og Sydkanalen, og der må fiskes på voldsiden af begge kanaler
Ca. 40 km fiskevand i smukke omgivelser.

Både Nord- og Sydkanalen rummer mange forskellige fiskearter. Kanalerne er først og fremmest et perfekt medevand med karper, skaller, suder og brasen.
Begge kanaler har også en god bestand af gedder og aborrer, som kan fanges på spin, flue, agnfisk og gummiagn.

Knæk og bræk

Fiskeri i Lammefjords-kanalerne

Dagskort, årskort eller medlemskab af OSF, hvad er det rigtige for dig?

For at fiske i Lammefjordskanalerne, skal du foruden dit statsfisketegn, også have fiskekort til kanalerne. Det er OSF der har fiskeretten i Lammefjordskanalerne.

Som medlem har du fri adgang til fiskeri i kanalerne. Medlemskabet omfatter også mulighed for at fiske i foreningens to moser, SU og deltagelse i foreningens aktiviteter (så som gratis sommerfest).

Børn under 16 år fisker gratis.

Vil du være opdateret, eller har du spørgsmål til fiskeriet i kanalerne så meld dig ind i disse facebook grupper:

Odsherreds Sportsfiskerforeningens medlemmer og venner

KMT

Karpefiskeri i Lammefjordskanalerne

Knæk og bræk i 2022. Claus Foss. Kanal udvalget.

Dagskort

Dagskort kan købes på mobilepay, send 70 kr. til 160052, eller tryk på ”køb dagskort” på knappen nedenfor, den fører dig til QR koden.

Der skal betales inden du starter med at fiske og din mobilepay kvittering er dit fiskekort og gælder 24 timer fra købstidspunkt.

70 kr

Årskort

Du kan også købe et årskort til nord og syd kanalen, indbetale 500 kroner til mobilepay 160052. Kortet gælder i det kalenderår det er købt. Når du har betalt, sender du din kvittering til Claus Foss på Messenger og du vil få tilsendt et fiskekort. Kortet er personligt, det gælder kun til kanalerne og er ikke medlemskab af OSF.

Regler for færdsel og fiskeri ved Lammefjordskanalerne

Overtrædelse af nedenstående regler medfører bortvisning

Karpefiskeri

Alle karper skal straks genudsættes efter vejning og foto.

Der må fiskes med tre stænger, med en enkelt krog på hver.

Landingsnet og afkrogningsmåtte skal være tilgængelig på alle pladser og fisken skal behandles så skånsomt som muligt.

Geddefiskeri

Alle gedder skal straks genudsættes efter vejning og foto.

Der må fiskes med to stænger.

Alle fisk skal behandles så skånsomt som muligt.

Vi anbefaler og beder om at geddefiskere har en afkrogningsmåtte med, og bruger den ved afkrogning og foto.

Medefiskeri

Ved konkurrence fiskeri kan der søges om tilladelse til at opbevare fisk i keepnet.

Alle fisk skal genudsættes.

Der må fiskes med to stænger med en enkelt krog.

Der kan købes årskort eller dagskort

 • Årskortet købes ved at indbetale kr. 500 kroner til 160052 – send kvittering til Claus Foss på Messenger, hvorefter du vil modtage årskortet, der gælder for det kalenderår, det er købt i.

   

 • Dagskort kan købes til 70 kroner per dag følgende steder:

FISKEKORT.DK

Via mobilepay til/to: 160052 (eller scan QR koden forneden)

Odsherred Turistbureau
Algade 43
4500 Nykøbing Sj.

Pro Outdoor
Algade 11
4300 Holbæk

Sport Dres ApS
Via fiskegrej.dk: https://fiskegrej.dk/fisketegn/ 

Outdoorcentret Jagt & Fiskeri
Centervejen 3
4550 Asnæs

Ud over foreningens egne medlemmer, der altid har ret til at kontrollerer, er der medlemmer, som frivilligt har påtaget sig at føre en vis kontrol.

Vi opfordrer imidlertid alle, der besøger Lammefjordskanalerne, til at hjælpe med fiskeriopsyn.

Hvis du på din fisketur observerer fiskenet, ruser, sættesnører eller anden form for fastgjort fangstredskab, skal du straks kontakte fiskerikontrollen. Der er tre muligheder hvoraf den første anbefales:

Som supplement til anmeldelsen, er du meget velkommen til at informere et medlem af bestyrelsen om din observation.

 1. Gyldigt fisketegn skal medbringes under fiskeri i kanalerne, og skal forvises til fiskerikontrol på forlangende.

  Kortet giver kun adgang til fiskeri fra voldsiden.

  Færdsel skal ske under størst mulig hensyntagen til naturen, der må ikke graves eller på anden måde ske beskadigelse af kanalvoldene.

  Der må ikke opslås bivvy, brolly og telte med bund, eller andet der kan beskadige græsset på kanalvoldene.

  Der skal parkeres under størst mulig hensyntagen til øvrig trafik.

  Intet affald må efterlades.

  Der må ikke tændes bål eller anden form for åben ild. Gasblus og grill er tilladt, men græsset på volden må ikke beskadiges.

  Der må ikke anvendes nogen former for ruser, garn eller sættesnører ved fiskeri i kanalerne.

  Alle fisk fanget i Lammefjordskanalerne skal genudsættes (der må dog fanges skaller til brug for agn).

   

  Karpe fiskeri:

  Alle karper skal straks genudsættes efter vejning og foto.

  Der må fiskes med tre stænger, med en enkelt krog på hver.

  Landingsnet og afkrogningsmåtte skal være tilgængelig på alle pladser og fisken skal behandles så skånsomt som muligt.

   

  Gedde fiskeri:

  Alle gedder skal straks genudsættes efter vejning og foto.

  Der må fiskes med to stænger.

  Alle fisk skal behandles så skånsomt som muligt. Vi anbefaler og beder om at geddefiskere har en afkrogningsmåtte med, og bruger den ved afkrogning og foto.

   

  Medefiskeri:

  Ved konkurrence fiskeri kan der søges om tilladelse til at opbevare fisk i keepnet.

  Alle fisk skal genudsættes.

  Der må fiskes med to stænger med en enkelt krog.

   

  English:

  Rules and guidelines for fishing, and the recreational use of the Lammefjord Canals.

  For fishing a valid fishing license must be carried, and must be available for inspection for by the bailiff upon request.

  The permit is only valid for fishing on the wall side of the canal.

  No digging into or other alterations to the canal wall is allowed, and general consideration to the local environment must be exercised at all times.

  All fixed bottom fishing bivvys, brollys, tents, or setups, which potentially causes damage the grass of the canal wall is not allowed.

  Cars can only be parked showing consideration to other passing traffic.

  All waste, and litter must be brought home with the angler.

  Do not light fires or other open flames. Gas burners and barbecues are allowed, but only set up in such a way not to damage the wall grass.

  Gillnets, traps, pots or set lines are not allowed for fishing in the Lammefjords Canals.

  All fish, except roach to be used as bait, must be released back.

   

  Carp fishing:

  All carps must be released immediately after weighing and photos.

  3 rods, with single hook rig maximum.

  Landing net and unhooking mat must be available on all pegs, and the fish must be treated with care.

   

  Pike fishing:

  All pike must be released immediately after weighing and photos.

  2 rods maximum.

  All fish must be treated with care. We recommend and kindly ask that pike anglers to use an unhooking mat for the unhooking photo process.

   

  Coarse fishing:

  In the case of match fishing, permission can be applied, to store fish in keepnets.

  All fish must be released.

  2 rods maximum with a single hook rig.

   

  Magyar (ungarsk):

  A horgászat szabályai és irányelvei a Lammefjord-csatornákon:

  Rendelkezni kell érvényes horgász engedéllyel és azt kérdésre fel kell mutatni.

  Az engedéllyel csak a töltés felőli oldalon szabad horgászni.

  Közlekedni csak a legnagyobb elővigyázatossággal, a természetet megóvva szabad. Tilos ásni vagy egyéb módon károsítani a töltést.

  Nem szabad felállítani olyan sátrat vagy egyebet aminek alja van és károsíthatja a füvet a töltésen.

  Nem szabad a parkolással akadályozni a forgalmat.

  Tilos szemetet hátrahagyni.

  Nem szabad tüzet rakni vagy bármilyen nyílt lángot használni. A gázégő és a grill engedélyezett, de a fű nem sérülhet.

  Semmilyen hálós horgászat nem engedélyezett.

  Minden kifogott halat vissza kell engedni.

   

  Pontyhorgászat:

  Minden pontyot azonnal a mérés és fotózás után vissza kell engedni.

  Három  bottal lehet horgászni, botonként egy horoggal.

  Mindenkinél kell hogy legyen merítőháló és matrac. A hallal a legnagyobb óvatossággal kell bánni.

   

  Csukahorgászat:

  Minden csukát azonnal a mérés és fotózás után vissza kell engedni.

  Két bottal lehet horgászni.

  Minden hallal a legnagyobb óvatossággal kell bánni. A matrac használata ajánlott a horog kiszedésénél és a fotózásnál.

   

  Úszós horgászat:

  Minden halat vissza kell engedni.

  Versenyhorgászatnál engedélyt lehet kérni a halak szákban való tárolására.

  Két bottal lehet horgászni, botonként egy horoggal.

   

  Polskie (polsk):

  Zasady i wytyczne dotyczące ruchu i wędkowania w kanałach Lammefjord.

  Podczas połowów w kanałach należy mieć przy sobie ważną licencję połowową i na żądanie deportować ją do kontroli połowów.

  Karta daje dostęp tylko do łowienia od strony przemocy.

  Ruch drogowy musi odbywać się z jak największą troską o przyrodę, której nie wolno wydobywać ani w inny sposób uszkadzać przez wały kanału.

  Nie stawiaj bibi, brolly i namiotów z dnem, ani niczego innego, co mogłoby uszkodzić trawę na wałach kanału.

  Parkuj z jak największym uwzględnieniem innego ruchu.

  Nie wolno zostawiać żadnych odpadów.

  Nie rozpalaj ognia ani innego otwartego ognia, palnik gazowy i grill są dozwolone, ale trawa na wale nie może być uszkodzona.

  Do połowów w kanałach nie wolno używać sieci skrzelowych, sieci ani wiązek.

  Wszystkie ryby złowione w kanałach Lammefjord muszą zostać wypuszczone.  (Muszle muszą być złapane, aby użyć przynęty na sim.

   

  Łowienie karpi:

  Wszystkie karpie należy wypuścić natychmiast po zważeniu i zdjęciu.

  Możesz łowić na trzy wędki, na każdej po jednym haczyku.

  Podbieraki i maty muszą być dostępne w każdym miejscu, a ryby należy traktować tak delikatnie, jak to tylko możliwe.

   

  Łowienie szczupaków:

  Wszystkie szczupaki należy wypuścić natychmiast po zważeniu i zdjęciu.

  Możesz łowić na dwie wędki.

  Wszystkie ryby należy traktować jak najdelikatniej,

  polecamy i prosimy, aby łowcy szczupaków mieli ze sobą matę i używali jej do zacięcia i ewentualnie zdjęcia.

   

  Wspólne łowienie ryb:

  W przypadku połowów wyczynowych można ubiegać się o pozwolenie na przechowywanie ryb w siatce.

  Wszystkie ryby muszą zostać wypuszczone.

  Możesz łowić na dwie wędki z jednym haczykiem.

   

  Deutsch (tysk):

  Regeln und Richtlinien für den Aufenthalt und die Angelei in den Lammefjordskanälen

  Eine gültige Fischereierlaubnis für die Angelei in den Lammefjordskanälen ist stets mitzuführen und auf Anfrage von Fischereiaufsehern vorzuweisen.

  Die Fischereierlaubnis gilt nur für das Angeln auf der Deichseite.

  Beim Aufenthalt ist die Natur stets zu respektieren. Die Deichanlagen dürfen nicht beschädigt werden.

  Alle Zelte/Bivvys/Brollys mit festen Boden sind nicht erlaubt. Nur ein Wetterschutz ohne Boden ist zulässig.

  Parken bitte immer mit Rücksicht auf den übrigen Verkehr.

  Bitte keinen Abfall hinterlassen.

  Alle Arten von offenem Feuer sind nicht gestattet. Gaskocher und kleine Grills sind erlaubt, solange das Gras nicht beschädigt wird.

  Alle Formen von Reusen, Aalschnüren sind untersagt.

  Alle gefangenen Fische müssen schonend zurückgesetzt werden. Das Fangen und Verwerten von Köderfischen ist erlaubt.

   

  Karpfenangeln:

  Alle Karpfen müssen nach dem fotografieren und wiegen schonend zurückgesetzt werden. Es sind drei Ruten mit jeweils einer Anbissstelle erlaubt. Ein geeigneter Kescher und eine Abhakmatte sind Pflicht, sodass eine schonende Behandung der Fische gewährleistet ist.

   

  Hechtangeln:

  Alle Hechte müssen nach dem fotografieren und wiegen schonend zurückgesetzt werden.  Eine Abhakmatte wird empfolen, sodass eine schonende Behandung der Fische gewährleistet ist.

   

  Friedfischangeln:

  Bei Wettbewerben kann man eine Sondergenemigung für die Benutzung eines Setzkeschers beantragen. Alle gefangenen Fische müssen zurückgesetzt werden. Es sind zwei Ruten mit jeweils einer Anbissstelle erlaubt.