Lammefjordskanalerne

Odsherreds Sportsfiskerforening har fiskeretten i såvel Nord- som Sydkanalen, og der må fiskes på hele voldsiden:
Ca. 40 km fiskevand i smukke omgivelser.

Både Nord- og Sydkanalen rummer mange forskellige fiskearter. Kanalerne er først og fremmest et perfekt medevand med karper, rudskalle, skaller, flirer, brasen og ål. I Sydkanalen findes også en bestand af grove gedder og fine aborrer, som kan fanges på spin.

Fiskekort

Hvis du ønsker at fiske i Lammefjordskanalerne, skal du foruden dit almindelige fisketegn, også have fiskekort til vandet.

Medlemmer af foreningen og børn/unge under 16 år har fri adgang til fiskeri i kanalerne.

Dagskort

60 kr

Ugekort

180 kr

Regler for færdsel og fiskeri ved Lammefjordskanalerne

Overtrædelse af nedenstående regler medfører bortvisning

Karpefiskeri

Alle karper skal straks genudsættes efter vejning og foto.

Der må fiskes med tre stænger, med en enkelt krog på hver.

Landingsnet og afkrogningsmåtte skal være tilgængelig på alle pladser og fisken skal behandles så skånsomt som muligt.

Geddefiskeri

Alle gedder skal straks genudsættes efter vejning og foto.

Der må fiskes med to stænger.

Alle fisk skal behandles så skånsomt som muligt.

Vi anbefaler og beder om at geddefiskere har en afkrogningsmåtte med, og bruger den ved afkrogning og foto.

Medefiskeri

Ved konkurrence fiskeri kan der søges om tilladelse til at opbevare fisk i keepnet.

Alle fisk skal genudsættes.

Der må fiskes med to stænger med en enkelt krog.

Karpen

Ferskvandets dronning, karpen, er mange medefiskeres drømmefisk. Den tætteste bestand findes i Nordkanalen, men de større karper fra 3 kilo og op efter bliver fanget i Sydkanalen. Man fisker karper ved bunden med orm, majs, dej, brød, boilies eller lignende. De fleste lokale eksperter sværger til forfodring, som man kan købe færdigblandet eller selv blande. Et billigt alternativ er løsfodring med majs, der så også skal bruges om agn.

Højsæsonen går fra april til oktober. Mange fisker med flåd og krogstørrelse 6-10 og med en linetykkelse på 0,20 – 0,25. Det er vigtigere at grejet er aftemt sammen og flåddet korrekt belastet, så kun den røde top er over vandet, frem for at lade sig friste af de sidste nye trends fra det seneste grejkatalog.

Dagskort og Ugekort kan købes følgende steder:

FISKEKORT.DK

Via mobilepay til/to: 160052

Odsherred Turistbureau
Algade 43
4500 Nykøbing Sj.

Pro Outdoor
Algade 11
4300 Holbæk

Sport Dres ApS
Frederikssundsvej 50
2400 København

Outdoorcentret Jagt & Fiskeri
Centervejen 3
4550 Asnæs

Ud over foreningens egne medlemmer, der altid har ret til at kontrollerer, er der medlemmer, som frivilligt har påtaget sig at føre en vis kontrol.

Vi opfordrer imidlertid alle, der besøger Lammefjordskanalerne, til at hjælpe med fiskeriopsyn.

Hvis du på din fisketur observerer fiskenet, ruser, sættesnører eller anden form for fastgjort fangstredskab, skal du straks kontakte fiskerikontrollen. Der er tre muligheder hvoraf den første anbefales:

Som supplement til anmeldelsen, er du meget velkommen til at informere et medlem af bestyrelsen om din observation.

  1. Gyldigt fisketegn skal medbringes under fiskeri i kanalerne, og skal forvises til fiskerikontrol på forlangende.
  2. Kortet giver kun adgang til fiskeri fra voldsiden.
  3. Færdsel skal ske under størst mulig hensyntagen til naturen, der må ikke graves eller på anden måde ske beskadigelse af kanalvoldene.
  4. Der må ikke opslås bivvy,- brolly- og telte med bund, eller andet der kan beskadig græsset på kanalvoldene.
  5. Der parkeres skal ske under størst mulig hensyntagen til øvrig trafik.
  6. Intet affald må efterlades.
  7. Der må ikke tændes bål eller anden form for åben ild. Gasblus og grill er tilladt, men græsset på volden må ikke beskadiges.
  8. Der må ikke anvendes nogen former for ruser, garn eller sættesnører ved fiskeri i kanalerne.
  9. Alle fisk fanget i Lammefjordskanalerne skal genudsættes. (Der må fanges skaller til brug for agn.