Vandpleje

Havørred

Odsherred Sportsfiskerforening startede aktivt med at vandplejearbejde i 2012. Inden da bidrog OSF aktivt til ørredudsætninger først på kysten og siden som mundingsudsætninger helt tilbage i 80 og 90´erne. 

Det er en vigtig del af vores etiske kompas at arbejde for bæredygtighed i vores fiskeri. Vi er stolte af vores vandplejegruppe og deres store arbejde med at skabe og genskabe attraktive opvækstvande for havørred i vores lokalområde. Vandplejegruppen i Odsherreds Sportsfiskerforening arbejder sammen med den Sjællandske Grusbande, Odsherred Kommune, DTU Aqua og ikke mindst en række lodsejere, som aktivt støtter og nyder at få et levende vandløb i deres baghave.

Vandplejearbejdet i Odsherred giver resultater. Fx har Anneberg Sørende op imod 30 gydebanker i dag. Da OSF gik i gang, var der 0 gydebanker. Arbejdet består af udlægning gydegrus, udlægning af skjulesten, sikring af brinker og oprensning for uhensigtsmæssig beplantning i vandløbene. I Sæsonen mødes man typisk i felten om tirsdagen.  Weekenden tages i brug, når der arbejdes med større projekter

Alle er velkomne til at deltage i den værdifulde vandpleje. Du kan følge med i arbejdet og finde kommende aktiviteter i Odsherreds Sportsfiskerforenings Facebook gruppe.

Øvrig vandpleje - Karpe

Odsherreds Sportsfiskerforening bidrager ligeledes til Regionens bestandsanalyser i Lammefjordskanalerne. En gang hvert 4 år gennemføres bestandsanalyse, hvor alle fisk på en udvalgt strækning registreres. Dette sker som et led i overvågningen af vores fiskevands kvalitet og velbefindende.

For år tilbage gennemførtes i forlængelse her af en større udsætning af Geddeyngel i Nordkanalen. Dette skete for at søge at regulere den tusindbrødre bestand af særligt skaller med ringe vækst, som fandtes den gang, Det vurderedes, at vandet kunne finde bedre harmoni og vækst med flere rovfisk.

Støtte til OSF’s vandpleje

Ønsker du at støtte vandplejearbejdet, anbefaler vi dig at melde dig ind i foreningen og at deltage i aktiviteterne.

Ønsker du alene at støtte vandplejearbejdet økonomisk, kan du gøre det på foreningens MobilePay 160052 – skriv vandpleje.