Moser

Kun for medlemmer

OSF har lejet en del af fiskeretten i to af Odsherreds moser.
Den ene er Lynghusemosen nord for Grevinge og den anden er Ravnemosen ved Nyrup nord for Højby.

Gedden er jo den fisk, som du gerne vil træffe i moserne. Men skaller og suder findes der også en hel del af. Ålefiskeriet er ikke så veludviklet, så her er noget nyt at prøve.

Regler og fredning

Som ved andre fiskevande er der også her nogle regler, der skal følges når moserne besøges. Overhold dem til punkt og prikke. Parker ved de anviste steder, og vær i det hele taget betænksom med din færden.

Alle foreningens moser er fredede i april måned. For den store af moserne i Lynghusene gælder også, at den er fredet i hele maj måned af hensyn til rugende ænder.

Teltslagning ved moserne er en mulighed, men husk at vise hensyn til naturen.

Oplysninger og regler om hver enkelt mose er samlet nedenfor.

Lynghuse-Mosen

Kørselsvejledning

Søg i Google Maps, eller anden GPS på telefonen, på: Lynghusene,  i Grevinge.

Eller

Følg Nykøbingvej, fra Nykøbing mod Holbæk. Drej til højre ad Sneglerupvej to km efter Kelstrup. Følg derefter vejen mod Grevinge indtil moserne og sidevejen Lynghusene dukker op  på højre side af vejen.

Kommer du fra syd ad rute 21, drejer du fra mod Asnæs og fortsætter mod Asnæs. Vælg første vej på højre hånd ind mod Grevinge. I Grevinge drejes igen til højre ad Skolebakken op langs kirken og fortsæt ca 2 km indtil moserne dukker op på venstre side af Sneglerupvej.

Nyrup-mosen

Kørselsvejledning

Søg i Google Maps, eller anden GPS på telefonen, på: Nyrupvej 12, Nykøbing Sjælland.

Eller

Fra Nykøbing køres ad Oddenvejen mod Sjællands Odde. I Nyrupkrydset drejes til venstre mod Højby. Efter 1 km. – ved Nyrup Vandværk – må der parkeres som anvist på kortet: Ved siden af vandværket og absolut ikke foran vandværket.

Kommer du sydfra, går turen gennem Højby. I Højby drejes mod Nyrup ad Nyrupvej. Følg vejen indtil vandværket dukker op på din højre side kort før Nyrup og den tværgående Oddenvej.
Moserne er svære at se fra vejen, men du må under ingen omstændigheder køre helt ned til mosen. Se parkeringsanvisning her.

Særlige regler

Ud over de regler som er anført på kortskitsen, skal disse også følges:

  1. Medlemskort til OSF skal medbringes, så du til enhver tid kan dokumentere din ret til at fiske i mosen.
  2. Optræd venligt over for stedets lodsejere. Husk at det er deres jord du betræder.
  3. Hold dig uden for afgrøder og andet beplantet område. Lav ikke nye stier på området.
  4. Efterlad ikke linerester, madpapir, plasticposer eller andet menneskeligt affald. Tag hellere det med hjem, som andre måtte have efterladt.
  5. Overhold de bestemmelser, der gælder for hver enkelt mose. Parkér kun ved de anviste steder, og udvis i det hele taget en hensynsfuld færden, se kortskitsen.