Sommerfest, Makrel Festival og 2 ledige sidste øjebliks pladser til Gule Rev om en uge

Hvad sker der i Odsherreds Sportsfiskerforening – OSF hen over sommeren?
Først kommer Gule rev om en uge – se Jan Olsens opslag i vores Facebook gruppe – der er mulighed for sidste øjebliks tilmelding:-)
Så kommer Makrel Festival den 20-22 august. Tilmelding åben.
Siden holder vi sommerfest den 4. september – Festen er åben for alle OSF medlemmer (200,-) og også medlemmer af vores FB gruppe (250,-). For alle aktive (Det er dem der står opført på Odsherreds Sportsfiskerforening – OSF´s hjemmeside eller som redaktører af vores FB gruppe, er festen GRATIS:-). Tilmelding åben.
Det er gratis at melde sig ind i OSF nu og resten af året mod indbetaling af kontingent for 2022.

Fishing Zealand til Makrelfestival

Makrelfestivalen får også besøg af Fishing Zealand lørdag, den 21. august fra kl. 10 – 16. Fishing Zealand er en mangeårig samarbejdspartner for Odsherreds Sportsfiskerforening, og de har været med, med bl.a. Børn og Unge arrangement på Odden under Makrelfestivalen. Se hvordan det gik af sig i 2019. FZ Makrelfestival 2019

Glæder os til at se jer alle sammen 🙂

Tilbud til dig, som endnu ikke er medlem

Som et ekstraordinært tiltag i år har vi besluttet at åbne medlemsskab af nye medlemmer allerede fra idag, den 1. Juli. Så hvis du melder dig ind i Odsherreds Sportsfiskerforening fra idag, og frem, så vil du få resten af året 2021 gratis, og dit medlemsskab vil gælde for hele 2022 med (til den 31.12.2022) Du kan se hvordan du melder dig ind her: https://ny.o-s-f.dk/om-osf-hidden/medlemsskab/
De bedste hilsner fra bestyrelsen
og knæk og bræk

Referat af bestyrelsesmøde den 16.06.2021

Her er vedlagt Bestyrelsens Handlingsaplan, referat fra møde 16.06.2021, udgave 1 den 22.06.2021 ST

Referatet (= Handlingsplanen) fra ovennævnte bestyrelsesmøde. Der deltog udelukkende medlemmer af bestyrelsen, skønt alle interesserede var inviteret.

Handlingsplanen er nu skåret  ned til udelukkende af omhandle de opgaver, som bestyrelsens medlemmer vil følge op på. Alligevel kan opgaverne være placeret i forskellige udvalg. Men husk, at ansvaret fortsat ligger i det pågældende udvalg, vi tager ikke hverken opgaver eller ansvar fra udvalget eller fra ressourcepersonerne.

VH Sinnet

Det var forårets sidste onsdagsklub.

Onsdagsklubben fejrede forårets sidste mødedag  den 9. juni med frokost og lækker hjemmelavet æblekage. Men vi vender stærkt tilbage i begyndelsen af efteråret, der kommer nærmere besked.

Men vi sender hermed en meget stor undskyldning til Steen, som gik glip af den aflysning, vi lidt hurtigt satte i værk sidste onsdag. Undskyld, Steen!

Venlig hilsen Sinnet

Indkaldelse til Bestyrelsesmøde den 16.06.2021 kl. 19.00 i Klubhuset

Bestyrelsens Handlingsaplan, udgave 10.06.2021 OSF – Spørgeskema redegørelse 2021 Torbens vedhæft OSF_Regnskab01062021 Michaels beregningeer 27-05-21 OSF udvikling – landsdelsmøde juni 2021, torben præsentation

Hermed indkaldes primært bestyrelse og bestyrelsessuppleanter til ovennævnte møde.

Men udvalgsformænd eller  -medlemmer eller andre interesserede er også velkomne. Tilmelding til Sinnet@privat.dk

Ovenfor er vedlagt nogle af de dokumenter, vi vil drøfte på bestyrelsesmødet. På den fortløbende handlingsplan er de gennemførte punkter skjult.

Venlig hilsen og på forhåbentligt gensyn

Sinnet

 

Vil du med til landsdelsmøde i DSF – Online onsdag den 2 juni kl. 18.45

Vil du med Odsherreds Sportsfiskerforening til landsdelsmøde i Danmarks Sportsfiskerforbund onsdag den 2. juni kl. 18.45?
Du deltager ONLINE på Teams via dette link: https://teams.microsoft.com/…/19%3ameeting…/0…
Jeg har selv æren af fra 18.45-19.15 at præsentere vores indsats i Odsherreds Sportsfiskerforening – OSF, som et eksempel på en lokalforening, der tænker nyt. Jeg kommer ind på de tiltag, vi har sat i værk det sidste år og ikke mindst, hvad vi forventer at skabe sammen med vores medlemmer og venner i det kommende år.
Efterfølgende er der indlæg fra forbundsformand Torben Kaas og forbudsbestyrelsesmedlem Morten Jacobsen om hhv. Forbundsbestyrelsens arbejdsform og et digitalt foreningsrum. Der er også plads til drøftelse under vejs.
Jeg vil i mit indlæg blandt andet fortælle om digitalisering eller kommunikationen af OSF´s vandpleje.
I videoen får du en 5 min. introduktion til Odsherreds Sportsfiskerforening – OSF vandplejearbejde i Anneberg Sørende tæt på Nyk. Sj. Videoen er optaget oven på en veloverstået arbejdsweekend og præsenteret af Kalle Ludvigsen og Jan Aggerholm.
Klik på linket til videoen.

Indkaldelse til Bestyrelsesmøde den 16. juni kl. 19.00 i Klubhuset.

Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter indkaldes til ovennævnte møde.

Udvalgsformænd og  -medlemmer er ikke nødvendigvis deltagere, men alle medlemmer er velkomne.

Dagsordenpunkterne er vedlagt neden for i det opdaterede referat fra sidst.

Desuden har Torben tilføjet et nyt punkt: Opfølgning på Marie Brandt’s spørgeskema – skal bestyrelsen iværksætte tiltag?

Er der medlemmer, som ønsker andre punkter behandlet, bedes de indsendt til sinnet@privat.dk

Venlig hilsen og på gensyn

Sinnet

Bestyrelsesmøde referat fra 17.03.2021 exceltilpasset udgave