Billetsalget til Makrelfestival 2021 åbnes idag

Kære lystfisker og lystfiskerinde, og kære lystfiskerbørn!

Fra og med dette opslag har nået jer, er billetsalget til årets brag af Makrelfestival 2021 skudt igang. Så I kan enten gå på vores hjemmeside http://makrelfestival.dk/, gå ind på forsiden af festivalsiden og klik på ”Tilmedling” og derefter tryk på linket, der står under overskriften ”Tilmelding”, eller også kan I benytte følgende link til at sikre jer din deltagelse i festivalen: https://makrelfestival.billetexpressen.dk/, hvor I kan købe både jeres deltagelse, enten som individuel og/eller som småbådsteam. I kan også forudbestille mad til dagene, hvis I har lyst til eller brug for det.

Vi glæder os rigtig meget til at se jer til en stor festival med mange deltagere og aktiviteter og ikke mindst fantastiske præmier (præmiesummer vil blive løbende opdateret i takt med at præmiesponsorerne melder sig på banen).

Selve programmet vil også blive løbende opdateret.

Vel mødt og knæk og bræk fra Makrelfestivalsudvalget i Odsherred Sportsfiskerforening og Odden havn.

 

Gule-rev tur 2021

Gule rev tur

30-31. juli – 1. august 2021

Båden er forhånds booket til i år, Weekenden uge 30. d. 30-31juli til 1 august 2021. prisen er 2750 kr. pr. person. Max. 16 personer.

Sidste frist for tilmelding er 15/03-2021 .Det er som tidligere først til mølle og betalingen er bindene, der vil kun blive tilbagebetalt hvis vi ikke er tilstrækkelig deltager eller at skipper aflyser. Man er først tilmeldt når betaling har fundet sted og jeg derefter modtager en sms. med navn/navne på indbetaler.

Man kan forhånds booke sig til turen, ved at sende mail til: salling@olsen.tdcadsl.dk, og der efter er tilmeldingen bindende.

Der kan indbetales på Foreningens Mob.Pay.18067. eller på Forenings konto: nr.0537. 0000795348. mrk. G.Rev 2021 og Navn.(Dog først efter den 1 januar 2021)Send SMS til 20405514 når i har indbetalt
Beløbet dækker , morgenmad frokost og aftensmad lørdag,  søndag , morgenmad og frokost.  Sengetøj og linned. Drikkevare sodavand, øl og danskvand kan købes ombord eller medbringes.
Turen der op og hjem, samt transport af grej og evt. fangst, står den enkelte for.
Klubmedlemmer kan invitere en gæst med, på samme betingelser.
Ved spørgsmål , kontakt turarrangør.

Jan Olsen

tlf. 20 40 55 14

Mail: salling@olsen.tdcadsl.dk

Makrelfestival 2021

Hej alle,

Makrelfestivalen har brug for din hjælp

Vi er klar til at starte billetsalget senere på måneden, og derfor skal vi til at forberede og senere afvikle alt det praktiske omkring Makrelfestival og DM i Makrel 2021, som i år finder sted på Odden havn fra den 20. til den 22. August.

I den forbindelse søger vi frivillige der vil deltage i de mange praktiske gøremål, der vil være omkring denne fantastiske begivenhed.

Vi har flere steder, der skal bemandes med dygtige folk som dig, f.eks. informationsboder, udsalgsboder, indvejningsbod og meget mere.

Hvis du brænder for at få afviklet dette års Makrelfestival og DM i Makrel praktisk, og gøre det til en uforglemmelig oplevelse for deltagerne, så tøv ikke og kontakt os på makrelfestival@o-s-f.dk så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. Vi er sikre på at kunne finde en god opgave til dig.

Se i øvrigt vores hjemmeside: http://makrelfestival.dk/

Hvad kan vi tilbyde? Foruden en uforglemmelig oplevelse i forbindelse med at gennemføre festivalen sammen med ligesindede frivillige og ledere i Team Makrelfestival, så sørger vi for forplejning og nødvendige Polo shirts til ”Crew” under afholdelsen af festivalen, og en Makrelfestival T shirt til alle, når jobbet er vel overstået.

De bedste hilsner fra makrelfestivaludvalget i Odsherred Sportsfiskerforening

Kommende bestyrelsesmøde den 13. januar og Generalforsamling den 26. februar 2021.

Hej alle

Der afholdes et bestyrelsesmøde den 13. jan. kl. 19.00 – uden spisning – som optakt til Generalforsamlingen den 26. febr. Hvis du ønsker at deltage i bestyrelsesmødet for at bidrage med ideer eller oplæg eller opstilling til poster, så har du nu mulighed for at tilmelde dig (til sinnet@privat.dk). På grund af corona må der jo ikke være mere end 5 personer fysisk til stede på mødet. Derfor satser vi på at få etableret et link, der vil gøre det muligt at deltage hjemmefra på vist nok Skype. Tilmeldte vil høre nærmere.

Selvom vi har fået tilsagn fra mange medlemmer om at de vil stille op til valg ved GF, så er der jo stadig ledige pladser – nogen med EDB-erfaring ville bla. være meget velkomne.

Venlig hilsen Sinnet

Falske mail fra ’Erik Nybro Olsen’ (kasserer) i omløb

 

Kære medlem

Advarsel til alle jer, der er registreret med mailadresse i udvalg eller bestyrelse.

To af foreningens medlemmer, Preben Hansen og Bo Andersen, har modtaget en mail med overskriften ’Erik Nybo Olsen’ og denne tekst:

” Jeg har brug for din hjælp

Kan du bestille på nettet med kort? Jeg vil betale tilbage

Hilsen

Erik Nybro Olsen”

Det er falske mail, som er sendt fra  en italiensk mailadresse  formandprivatm@virgilio.it i håb om at nogen ‘lægger pengene ud’ for foreningen.

Slet mailen straks, hvis du har modtaget lignende anmodning.

I ønske alle en God og Glædelig Jul og et godt Nytår med mange gode fiskeoplevelser.

Venlig hilsen

Erik

OSF’s kasserer

 

Glædelig jul og godt nytår

Hej alle lystfiskere

Så er året 2020 ved at rinde ud, og det har trods alt været et godt år selvom vi har måtte håndtere de udfordringer som corona-virus har givet os.

Vi fik prøvet noget nyt, med hensyn til vores ørred-dag i maj, som vi afviklede som en online-event, med stor succes.

OSF anden ørred-dag i oktober, blev også en stor succes, med ca. 60 deltagere, som er deltager-rekord.

Vi håber at 2021 giver lidt mere frihed, til at få afholdt de ture som vi allerede har planlagt.

Vi er i øjeblikket en voksende forening, hvilket gælder vores Facebook side, samt medlemmer i OSF.

Tur programmet for 2021 er godt i gang så gå ind og se, hvad vi kan byde på næste år.

Har du nogle idéer til begivenheder i 2021, eller har lyst til at hjælpe til med klubarbejdet er du velkommen til at kontakte klubbens bestyrelse.

Der skal lyde en stor tak, til alle der har ydet en indsats, for OSF i år 2020.

 

m.v.h.

Jan Olsen

 

Nu har vi en næsten fuldtallig opstilling til GF.

Hej alle

På mødet den 16. dec. fik vi færdiggjort en næsten fuldtallig opstilling, se vedlagte organisationsskema. Torben har indvilliget i at stille op som formand for en periode af max 2 år, men under forudsætning af at der kan gennemføres forskellige ændringer, bla. større selvstændighed og ansvar for udvalgene og en gradvis gennemførelse af et generationsskifte. Vi har i nogen tid ikke haft en formand til at holde sammen på trådene, men vi har set, hvor stor betydning det har haft, at Torben påtog sig en dermed lignende opgave. Antallet af medlemskaber er nu oppe på 247, hvilket er en stigning fra årsskiftet på 49 stk. Også på Facebook har vi haft stor fremgang, der er nu 720 medlemmer af “Venner og Medlemmer af OSF”.

Også Niels Long har udført et stort personligt arbejde for at få puslespillet til at gå op.

Vi anser arbejdet for at være et tilbud til medlemmerne! Hvis der er andre, som vil stille op til nogle af posterne, er de særdeles velkomne. Vi higer ikke efter magt, men vil tværtimod bare gerne sikre vores gode forenings fortsatte beståen – til forhåbentlig glæde for en masse medlemmer.

Torben vil snarest færdiggøre en revideret udgave af Årshjulet. Det vil indeholde de arbejdsopgaver, som vi lige nu forventer af de forskellige udvalg.

Venlig hilsen Sinnet

organisations skema pr. 16.12.2020 ST