Bornholm 2021 – ø hop nr. 2

Vores Ø-hop tur nr. 2 i OSF går på held. Nogle dejlige dage på Bornholm tager vi med i vores erindring.
Mange kontakter – 14 fisk på land – turvinder LongNiels med havørred på 1,83 kg.🇩🇰
Se fotos her: https://www.facebook.com/groups/105402839498533/?sorting_setting=CHRONOLOGICAL
Tjek maveindholdet – forståeligt at red tag palmer fluen virkede😊

Danmarks Sportsfiskerforbund

Danmarks Sportsfiskerforbund har lanceret deres nye site, hvor vi får en fin omtale af vores fiskevande, bl. a. Kanalerne, se her: https://www.sportsfiskeren.dk/foreninger/123/odsherreds-sportsfiskerforening

Det samme gør sig gældende for Fiskekort.dk https://www.fiskekort.dk/foreninger/10/odsherred-sportfiskerforening

Mangler bare at sige knæk og bræk til alle gæve fiskere og fiskerinder 🙂

Og rigtig god påske.

Flere piger i foreningen

Vi har sat os et mål i OSF. Vi vil have flere piger med i foreningen, i vores Facebook gruppe og i vores nærmiljø.
Jeg har drøftet temaet med Marie Brandt i denne optagelse. Vi beklager den lidt dårlige lyd/forbindelse i perioder – men budskaberne står klart! Sæt 3 kvarter af, når det passer, og se med.
Værdier bliver drøftet og klinger bliver krydset både imellem generationer og køn. Jeg tror, at mange kvinder vil kunne identificere sig med Marie og jeg tror, at mange foreninger og organisationer kan få meget inspiration.
God fornøjelse
Torben

Skal havørreder komme fra opdræt eller fra naturlig reproduktion?

OSF’s Vandløbspleje-udvalg har i efterhånden mange år arbejdet med renovering af visse af Odsherreds små vandløb i samarbejde med kommunen og kommunens konsulent.

Det har været et ret hårdt slid, idet begroning flere gange om året er blevet fjernet med håndkraft i et mønster, der understøtter vandløbets naturlige sinuskurve. Gydegrus og skjulesten er også blevet udlagt med håndkraft, selv om vi er blevet bedre til at involvere maskinkraft. Men maskiner kan jo ikke komme frem alle steder.

I de sidste, opfølgende rapporter fra i vinter, ses det meget tydeligt, at arbejdet bærer frugt: Der blev på de bedste strækninger konstateret en meget fin fremgang i form af et betydeligt antal havørreder i størrelse ca. 6-10 cm. , og senere blev der optalt rigtig mange gydegravninger. Vi har en plan om at give de små ørreder nogle flere skjulesten. Vil du være med?

Venlig hilsen Sinnet (sinnet@privat.dk)

OSF’s egen YouTube kanal

Hej alle,

Så har vi i OSF fået vores egen YouTube kanal.

Har du en google konto (gmail konto) kan du åbne youtube og søge efter Odsherred Sportsfiskerforening, og abonnere på kanalen, så kan du altid se de seneste tilføjelser til kanalen.

Vi har ligenu tilføjet en lille video, hvor Jørn Mossin viser os, hvordan man laver en “Grimling” flue, hans egen opfindelse fra 1992, som han altid bruger som den første flue, når han tager ud at fiske.

https://www.youtube.com/channel/UC5xza2yDBUvMPtnjh0kVWpw

God fornøjelse

Michael

 

 

Bestyrelsesmøde på Skype den 17-3-21 kl. 19

Kære alle

 

Sinnet har indkaldt til bestyrelsesmøde den 17/3 kl. 19 på Skype (meld dig til på samme vis og brug samme link som til generalforsamlingen).

Alle er velkomne til at deltage.

Foreløbig dagsorden

  1. Godkendelse af datoer for årets bestyrelsesmøder
  2. Fremsat forslag fra Claus Foss og Mose- og Kanaludvalget nyt reglement for fiskeri i Lammefjordskanalerne Claus Foss nyt reglement for fiskeri i Lammefjordskanalerne
  3. Dialog med fremmødte udvalg – hvad har I behov for fra bestyrelse og OSF?
  4. Evt. (Jens Kurre 15 min.)

Har du dagsordenpunkter til bestyrelsesmødet, så kontakt formanden.

Aktiviteterne er rigtigt godt i gang i OSF. Vores første Ø-hop tur til Omø forløb rigtigt fint med Havørred til alle og fin hygge og stemning på den lille ø. Næste Ø-hop tur er til Bornholm i påsken ,her er det blevet mugligt at tilbyde en ekstra deltager en plads, hvis du vil med så læs om turen i arrangementskalenderen og tilmeld dig til turleder.

I påsken afholder vi også Karpe Festival i Lammefjordskanalerne, hvor fisk på 5-8 kg fanges hyppigt. Læs om Festivallen i vores Facebook gruppe Medlemmer og venner af Odsherreds Sportsfiskerforening.

Så kommer der ørreddag kr. himmelfartsdag og siden Makrel Festival 20-22 august. Tilmeldingen er i gang på http://makrelfestival.dk/

Glædeligt har vi passeret 250 medlemmer – velkommen til alle nye:-)

Dbh.

Michael

Bestyrelsesmøde den 17/3 2021 kl. 19.00 på Skype

Kære alle

 

Sinnet har indkaldt til bestyrelsesmøde den 17/3 kl. 19 på Skype (meld dig til på samme vis og brug samme link som til generalforsamlingen).

Alle er velkomne til at deltage.

Foreløbig dagsorden

  1. Godkendelse af datoer for årets bestyrelsesmøder
  2. Fremsat forslag fra Claus Foss og Mose- og Kanaludvalget nyt reglement for fiskeri i Lammefjordskanalerne Claus Foss nyt reglement for fiskeri i Lammefjordskanalerne
  3. Dialog med fremmødte udvalg – hvad har I behov for fra bestyrelse og OSF?
  4. Evt. (Jens Kurre 15 min.)

Har du dagsordenpunkter til bestyrelsesmødet, så kontakt formanden.

Aktiviteterne er rigtigt godt i gang i OSF. Vores første Ø-hop tur til Omø forløb rigtigt fint med Havørred til alle og fin hygge og stemning på den lille ø. Næste Ø-hop tur er til Bornholm i påsken ,her er det blevet mugligt at tilbyde en ekstra deltager en plads, hvis du vil med så læs om turen i arrangementskalenderen og tilmeld dig til turleder.

I påsken afholder vi også Karpe Festival i Lammefjordskanalerne, hvor fisk på 5-8 kg fanges hyppigt. Læs om Festivallen i vores Facebook gruppe Medlemmer og venner af Odsherreds Sportsfiskerforening.

Så kommer der ørreddag kr. himmelfartsdag og siden Makrel Festival 20-22 august. Tilmeldingen er i gang på http://makrelfestival.dk/

Glædeligt har vi passeret 250 medlemmer – velkommen til alle nye:-)

Dbh.

Torben

 

 

 

 

 

 

Du inviteres til bestyrelsesmøde med udvalgsformænd den 17.03.2021 kl. 19.00.

Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og udvalgsformænd inviteres hermed i særlig grad.

Efter de nye retningslinjer vil der blive afholdt i alt 4 bestyrelsesmøder om året, hvor der på de to af møderne forventes fremmøde af formændene for de forskellige udvalg. Dette er det første møde. De naturligt deltagende er:

Torben, Michael, Niels, Jørn, Ole Blom, Henrik, Jan Aggerholm, Roland, Claus Foss.

Udvalgsformændene er naturligvis også velkomne på de to andre møder, men kan evt. sende en substitut.

Andre interesserede medlemmer er også meget velkomne til at deltage.

Indeværende møde foregår over skype, tilmelding til skype@o-s-f.dk, så får du et link tilbage.

Venlig hilsen Sinnet

 

Ø-hop tur nr. 1 til OMØ

OSF Ø-hop tur nr. 1 til Omø.

Alle 5 mand fik fisk. Flest fik Kurt med 2 over og 4 under mål, Stephan fik en over og 3 under. LongNiels fik 2 fisk under og Erling og Torben en fisk hver over mål. Torben blev turvinder med en fisk på 46 cm. Meget hyggelig tur, godt kammeratskab og ret godt liv med en del fisk der fulgte efter eller huggede – men koldt:-)

Kan være et billede af 2 personer og farvand

Kan være et billede af 1 person, fiskestang og farvand

Kan være et billede af 1 person og farvand

Kan være et billede af 1 person