Beskrivelse af afholdte foreningsture.
Som minimum fortælles – ud over turens formål, dato og destination – om
– deltagere (antal og navn)
– fangster
– turvinder