Turrapport – Kystturen den 3. marts

Søndag den 3. marts blev kysttur nr 2 afviklet, og denne gang med nogen flere deltagere end premiereturen.

Deltagere: Bjarne, John Vesberg, Karl Erik, Ejlif og Erik

Det hele startede kl 7.00 ved det tidligere Hotel Høve Klint. Neden for er der kilometervis af fiskevand til begge sider. Man kan gå til venstre over mod Svellebakken og Veddinge Strand eller til højre langs skoven helt ind til Pindalsrenden og den gamle skydebane.

Ingen af os kom dog så langt. Der blev fisket grundigt til begge sider af Klinten, både med spinne- og fluegrej, og i konstant forventning om, at nu kommer hugget snart. Kun for en af deltagerne blev denne forventning indfriet, og det var John, der skulle blive den heldige. Ja, måske var det ikke kun held, for John havde en flue, som var helt unik i forhold til hvad der ellers blev serveret den dag. En krog med et tungt hoved og en strimmel lys kaninskind som vinge. Hele tre havørreder lod sig lokke af denne flues vuggende gang. To af dem var undermålere omkring de 30 cm og blev straks genudsat. Den tredje, som også var den største, hoppede desværre af krogen inden den nåede netkanten. Anslået længde omkring de 40 cm. Lidt ærgerligt, men sådan er vilkårene ofte for os lystfiskere.

Alt i alt havde vi en god dag. Med en tak og på gensyn til alle deltagere, ser jeg med uspoleret optimisme frem til næste kysttur.

Knæk & Bræk

Erik