Referat af OSF bestyrelsesmøde 11/3-2024

Som bekendt for de fleste, men nyt for de nye, bliver der ikke noteret eller skrevet et egentligt fyldestgørende referat fra vores bestyrelsesmøder.
Vi registrerer, prioriterer og sorterer vores opgaver i Excel. I vedhæftet pdf kan I se alle igangværende opgaver, med ansvarlige, ressource-personer og deadline.

Jeg vil blot nævne følgende fra sidste møde:

Da vi vælger bestyrelsens poster direkte på generalforsamlingen (GF), var der ikke så meget at konstituere på vores første møde efter GF.
Rene Drewes blev valgt som næstformand og sekretær.

OSF’ fokus i 2024 er at komme ud at fiske! Det ses tydeligt i det store udvalg af arrangementer. Nu handler det bare om promovering.

Knæk og bræk.