Referat af bestyrelsesmøde 16-01-2024

Bestyrelsen og udvalgsformænd var samlet en hyggelig tirsdag til en opdatering af “tingenes tilstand”.

Udover statussen i vedhæftet handlingsplan, kan nævnes:
1. Teltning er nu blevet tilladt ved foreningens moser. Pas på naturen og ryd op efter dig selv.
2. Der mangler et par poster i hhv. bestyrelse og udvalg, som kommer på valg til kommende generalforsamling.