Onsdagsklubben

Hver onsdag fra september til udgangen af november mødes vi i onsdagsklubben. I december og januar måned er onsdagsklubben lukket. I månederne februar til lidt ind i juni måned er onsdagsklubben igen aktiv og med i aktivitetskalenderen.

Klubbens medlemmer aftaler indbyrdes hvor der skal fiskes, eller man tager ud på egen hånd, hvis man foretrækker det. Efter endt fiskeri mødes alle i klubhuset og spiser frokost efterfulgt af kaffe og kage. Det sker kl. 12.00. Har man ikke været på fisketur, er man stadigvæk velkommen til at møde op til frokost og kaffe.

Vil man som udenforstående, det være sig som OSF-medlem eller ikke medlem, introduceres til onsdagsklubben, eller blot vide mere om denne, kan man kontakte turudvalget  eller Erik på SMS 29606424. Alternativt kan man møde op i klubhuset, Nygade 16 i Asnæs, en onsdag kl. 12.00 og få en velkomstsnak over en kop kaffe.

Bemærk: Fisketure med dagtemperatur under 2 grader C er på forhånd aflyst med mindre andet aftales. Det samme gælder for dage med hård vind fra alle retninger ;-).

Knæk&Bræk