Skur 36 i Nykøbing Havn

Vi er for øjeblikket i dialog med Nykøbing Havns bådelaug omkring fiskerensepladsen overfor skuret og den overdækkede plads med røgovn bagved. Indtil der er truffet en eventuel aftale med lauget, må der ikke renses fisk på rensepladsen, ligesom det ikke er tilladt at bruge røgovnen. Der henvises til den offentlige grill under tag tæt på camper pladsen (50m fra skuret). Rens fiskene på båden eller andet sted indtil videre. Husk altid at smide fiskeaffald i behørige affaldscontainere.