Bestyrelsesmøde 28/3-2023

Bestyrelsen var samlet for første gang efter en hyggelig generalforsamling, bl.a. for at konstituere sig, gøre status på igangværende opgaver og tale om de aktiviteter som er i fuld gang i udvalgene.
Nedenfor ses status på igangværende og gennemførte opgaver. Linjer med tidligere gennemførte opgaver er skjult i arket.