Indkaldelse til generalforsamling

Asnæs, den 3. februar 2023.
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Odsherreds Sportsfiskerforning fredag, den 24. februar 2023, med spisning fra kl. 18.00 i klubhuset på Nygade 16, 4550 Asnæs.

Selve generalforsamlingen starter kl. 19.00 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Konstatering af lovlig indvarsling
 4. Formandens beretning
 5. Udvalgenes beregning
  a. Tur & arrangementsudvalg
  b. Vandplejeudvalg
  c. Klubhusudvalg
  d. Andre udvalg
 6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 7. Indkomne forslag
  a. Fra bestyrelsen
  b. Fra medlemmer
 8. Fremlæggelse og godkendelse af årets budget, herunder fastsættelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelse og revisorer
  a. Formand (på lige årstal)
  b. Kasserer (på ulige årstal)
  c. 1 bestyrelsesmedlem (på lige årstal)
  d. 2 bestyrelsesmedlemmer (på ulige årstal)
  e. 2 suppleantger til bestyrelse (på lige årstal)
  f. 1 revisor (på lige årstal)
  g. 1 revisor (på ulige årstal)
  h. 1 suppleant for revisor (på lige og ulige årstal)
 10. Valg af udvalg
  a. Tur & arrangementsudvalg
  b. Vandplejeudvalg
  c. Klubhusudvalg
  d. Andre udvalg
 11. Uddeling af årets præmier
 12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage (10. februar 2023) forinden generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag, regnskab, og forslag til budget vil blive offentliggjort her på hjemmesiden senest 5 dage (19. februar 2023) før generalforsamlingen.