Referat af bestyrelsesmøde den 17-01-2023

Et godt og konstruktivt møde i med rigtigt fint medlemsfremmøde i klubhuset i går.

Det primære tema for mødet var årets generalforsamling, organisation og valg. Vi fik også lejlighed at drøfte båd, skur på havnen og årets regnskab.

De fremmødte appellerer kraftigt til, at der findes en god sekretær til bestyrelsen – posten er påkrævet og nødvendig for bestyrelsens fremtidige arbejde. Som sekretær er du med til og indkalder til 4 årlige på forhånd fastlagte bestyrelsesmøder.

Sekretæropgaverne er afgrænset til opdatering af bestyrelsens handlingsplan (gengivet her) og opdatering af organisationstabel. Begge dele ligger i Excel. De er udviklede og skal alene vedligeholdes.

Henvendelse til formanden for yderligere informationer på tlf. 25629100 eller mail torben@dkconsult.dk.