Årets havørredkonkurrence 2023

Om Årets Havørred

Det klubmedlem,der i kalenderårets løb,fanger og indrapporterer den største havørred (regnbueørred tæller ikke med )vil få sit navn ,fiskens vægt og længde indgraveret i en lille sølvplade,der placeres på den dertil beregnede plade i klubhuset.

Regler : Fisken skal være fanget på stang,(flue,spin eller agn) fisken skal være i saltvand,fra kysten i Danmark, eller på en kyst klubtur til et andet land.Af hensyn til evt. genudsatte fisk ,der også deltager,er det den urensede fisk`vægt ,der er gældende i denne konkurrence. Konkurrencen løber fra 01-01-23 til og med 31-12-23

 Tidsfrist for anmeldelse er 10 dage fra fangstdato.

Præmien er udover æren i klubhuset ligeledes et gavekort til Outdoorcenteret i Asnæs på kr. 500,-

Oplys data om fangsten : Mål ,vægt et billede og hvor den er fanget (ca) 😉 på vores facebookside og/eller på mail til torbenbirch@live.dk

Knæk og Bræk

Tur og Arrangement Udvalget