Nyt fra kasseren til generalforsamling 2023

Selvom vi ikke har afsluttet 2022 endnu, så tegner der sig et godt billede omkring indtægter/udgifter for 2022

På indtægtssiden viser det sig, at selvom makrelfestivallen i august ikke gav det budgetterede overskud, bl. andet på grund af vejarbejde i havnen (mindre besøgende) og et faldende tilmeldingstal efter sidste års kanonresultat, så har vores lammefjordshold (anført af en af vores ildsjæle) leveret fantastiske resultater, både hvad angår selve tilslutning til lammefjorden, og samtidig via de afholdte karpefestivaller.

På udgiftssiden har vi formået at få de nødvendige tilskud fra både friluftsrådet og Nordea Fonden til at delfinansiere vores spritnye båd således, at udgiften blev knap så meget som vi budgetterede med. Ingen glæde uden skår, vi har måttet investere i ny kaffemaskine og opvaskemaskine, og så er el og vandudgifterne jo steget i 2022. Det samlede driftsomkostninger til klubhuset vil vi dog kunne få delvist dækket af kommunen ifølge vores aftale med dem – det slår dog først igennem i 2023

Alt ialt synes kasseren godt, at vi kan være vores regnskab mere end bekendt. Mere om det på selve generalforsamlingen, hvor vi også vil fremlægge budgettet for 2023.

Se overblikket til dato her