Generalforsamling februar 2023

Vi er i bestyrelsen begyndt forberedelsen til valg til generalforsamlingen i februar 2023.

Formand: Jeg er på valg, da jeg blev valgt for 1 år i 2022. Jeg ser en af 2 muligheder. Enten 1) træder jeg ned som næstformand eller evt. konsulent for bestyrelsen. 2) fortsætter jeg et år men har allerede nu varslet, at jeg stopper i 2024.Hvis jeg skal fortsætte et år, har Jeg behov for, at der tiltræder en næstformand i bestyrelsen + at sekretær posten løftes af en ny. Den post løser jeg ved siden af formandsposten i dag. Vi har behov for at inddrage vores suppleanter i arbejdet med mindre opgaver og deltagelse på de årlige 4 bestyrelsesmøder.Kasserer:

Michael (Artz Biber) er på valg og modtager genvalg. Michael betinger en kompetent formand/næstformand for sit genvalg.

Bestyrelsesmedlem: Jørn Bristing Mossin er på valg og modtager ikke genvalg. Der skal vælges en ny til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlem: Niels Jensen er på valg og modtager genvalg.

Suppleant: Tom Lars Petersen er på valg og modtager ikke genvalg. Der skal vælges en ny suppleant.

Suppleant: Rene Olsen er på valg og modtager ikke genvalg. Der skal vælges en ny suppleant. Rene tilknyttes bestyrelsen i en konsulentfunktion.

Du er meget velkommen til at skrive eller ringe til mig på 25 629 100, hvis du har spørgsmål til poster og valg. Jeg hører også meget gerne fra dig, hvis du vil være med til at føre den succes Odsherreds Sportsfiskerforening – OSF har videre på bestyrelses niveau.

Dbh.

Torben