Årets havørredkonkurrence

Husk årets havørredkonkurrence.

Det klubmedlem, der i kalenderårets løb, fanger og indrapporterer den største
havørred (regnbueørred tæller ikke med) vil få sit navn, fiskens vægt og længde
indgraveret i en lille sølvplade, der placeres på den dertil beregnede plade i klubhuset.

Regler: Fisken skal være fanget på stang, (flue, spin eller agn) fisken skal være fanget
i saltvand, fra kysten i Danmark, eller på en kyst klubtur til et andet land.

Af hensyn til evt. genudsatte fisk, der også deltager, er det den urensede fisks vægt, der er
gældende i denne konkurrence. Konkurrencen løber fra 01-01-22 til og med 31-12-22

Læs mere mere om konkurrencen her