Åben bestyrelsesmøde tirsdag, den 5. april

Tirsdag den 5. april kl. 19-21 indkaldes der til bestyrelsesmøde i klubhuset. Indkaldt er bestyrelse, suppleanter, konsulenter, ressourcepersoner samt udvalgsformænd.
Mødet er offentlig og gæster er velkomne

Dagsorden:

  1. Konstituering af bestyrelsen
  2. Fastlæggelse af de 3 øvrige bestyrelsesmøder i år 2022
  3. Kort oplæg fra udvalgene
    1. Er udvalget engageret efter generalforsamlingen, og er det korrekt anført på hjemmesiden med medlemmer og ressourcepersoner?
    2. Forventninger til året 2022
  4. Gennemgang af handlingsplanen

Handlingsplanen ligger her: Bestyrelsens strategiske handlingsplan opdateret 18.03.2022.xlsx