Generalforsamling 2022

Generalforsamling den 25/2-22 i klubhuset, Nygade 16 4550 Asnæs
Tilmelding til Sinnet på: 51 35 73 11 sinnetthue@gmail.com

Kl. 18.00 Spisning
Kl. 19.00 Generalforsamling
Kl. 21.30 Forventet afslutning

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage forinden generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden er her

Organisationsplan med navne her

Oversigt over ledige poster her

Regnskab 2021 og budget 2022 finder du her

Bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægter her

Årshjul med beskrivelse af opgaver her

Alle andre modtagne forslag vil blive offentliggjort i henhold til de gældende vedtægter

Vi glæder os til en hyggelig aften med mange OSF medlemmer.