Referat af bestyrelsesmøde den 16.06.2021

Her er vedlagt Bestyrelsens Handlingsaplan, referat fra møde 16.06.2021, udgave 1 den 22.06.2021 ST

Referatet (= Handlingsplanen) fra ovennævnte bestyrelsesmøde. Der deltog udelukkende medlemmer af bestyrelsen, skønt alle interesserede var inviteret.

Handlingsplanen er nu skåret  ned til udelukkende af omhandle de opgaver, som bestyrelsens medlemmer vil følge op på. Alligevel kan opgaverne være placeret i forskellige udvalg. Men husk, at ansvaret fortsat ligger i det pågældende udvalg, vi tager ikke hverken opgaver eller ansvar fra udvalget eller fra ressourcepersonerne.

VH Sinnet