Indkaldelse til Bestyrelsesmøde den 16. juni kl. 19.00 i Klubhuset.

Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter indkaldes til ovennævnte møde.

Udvalgsformænd og  -medlemmer er ikke nødvendigvis deltagere, men alle medlemmer er velkomne.

Dagsordenpunkterne er vedlagt neden for i det opdaterede referat fra sidst.

Desuden har Torben tilføjet et nyt punkt: Opfølgning på Marie Brandt’s spørgeskema – skal bestyrelsen iværksætte tiltag?

Er der medlemmer, som ønsker andre punkter behandlet, bedes de indsendt til sinnet@privat.dk

Venlig hilsen og på gensyn

Sinnet

Bestyrelsesmøde referat fra 17.03.2021 exceltilpasset udgave