Kontingent betaling og Ørreddag

Vi minder om kontingent betaling. – Den 1. maj slettes man fra forbundet som medlem, hvis der ikke er betalt.

Ørredagen Kr. Himmelfartsdag nærmer sig. Tur og arrangementsudvalget er ved at lægge sidste hånd på præmielisten – det forlyder, at der er præmier for hele 10.000,- samlet i de 2 puljer a) Hornfisk og b) Ørred og andre arter.

Vi håber, at rigtigt mange OSF´ere deltager, kommer ud og fiske og møder op til indvejningen – hvor gæster er velkomne.

Knæk og bræk

Torben