Flere piger i foreningen

Vi har sat os et mål i OSF. Vi vil have flere piger med i foreningen, i vores Facebook gruppe og i vores nærmiljø.
Jeg har drøftet temaet med Marie Brandt i denne optagelse. Vi beklager den lidt dårlige lyd/forbindelse i perioder – men budskaberne står klart! Sæt 3 kvarter af, når det passer, og se med.
Værdier bliver drøftet og klinger bliver krydset både imellem generationer og køn. Jeg tror, at mange kvinder vil kunne identificere sig med Marie og jeg tror, at mange foreninger og organisationer kan få meget inspiration.
God fornøjelse
Torben