Bestyrelsesmøde på Skype den 17-3-21 kl. 19

Kære alle

 

Sinnet har indkaldt til bestyrelsesmøde den 17/3 kl. 19 på Skype (meld dig til på samme vis og brug samme link som til generalforsamlingen).

Alle er velkomne til at deltage.

Foreløbig dagsorden

  1. Godkendelse af datoer for årets bestyrelsesmøder
  2. Fremsat forslag fra Claus Foss og Mose- og Kanaludvalget nyt reglement for fiskeri i Lammefjordskanalerne Claus Foss nyt reglement for fiskeri i Lammefjordskanalerne
  3. Dialog med fremmødte udvalg – hvad har I behov for fra bestyrelse og OSF?
  4. Evt. (Jens Kurre 15 min.)

Har du dagsordenpunkter til bestyrelsesmødet, så kontakt formanden.

Aktiviteterne er rigtigt godt i gang i OSF. Vores første Ø-hop tur til Omø forløb rigtigt fint med Havørred til alle og fin hygge og stemning på den lille ø. Næste Ø-hop tur er til Bornholm i påsken ,her er det blevet mugligt at tilbyde en ekstra deltager en plads, hvis du vil med så læs om turen i arrangementskalenderen og tilmeld dig til turleder.

I påsken afholder vi også Karpe Festival i Lammefjordskanalerne, hvor fisk på 5-8 kg fanges hyppigt. Læs om Festivallen i vores Facebook gruppe Medlemmer og venner af Odsherreds Sportsfiskerforening.

Så kommer der ørreddag kr. himmelfartsdag og siden Makrel Festival 20-22 august. Tilmeldingen er i gang på http://makrelfestival.dk/

Glædeligt har vi passeret 250 medlemmer – velkommen til alle nye:-)

Dbh.

Michael