Du inviteres til bestyrelsesmøde med udvalgsformænd den 17.03.2021 kl. 19.00.

Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og udvalgsformænd inviteres hermed i særlig grad.

Efter de nye retningslinjer vil der blive afholdt i alt 4 bestyrelsesmøder om året, hvor der på de to af møderne forventes fremmøde af formændene for de forskellige udvalg. Dette er det første møde. De naturligt deltagende er:

Torben, Michael, Niels, Jørn, Ole Blom, Henrik, Jan Aggerholm, Roland, Claus Foss.

Udvalgsformændene er naturligvis også velkomne på de to andre møder, men kan evt. sende en substitut.

Andre interesserede medlemmer er også meget velkomne til at deltage.

Indeværende møde foregår over skype, tilmelding til skype@o-s-f.dk, så får du et link tilbage.

Venlig hilsen Sinnet