Tilmelding til Generalforsamling den 26. februar kl. 19.00 – over skype

På grund af corona, holder vi i år Generalforsamling over skype.  Der er måske mange, som ikke har prøvet skype endnu, men det er ganske let. Når du har tilmeldt dig på skype@o-s-f  får du tilsendt en mail med et link, som du bare skal klikke på, så går det af sig selv.

Det er temmelig vigtigt, at du deltager, da vi står i den situation, at der ikke er nogen fra den nuværende bestyrelse, valgt i 2020, der vil stille op.

Der skal vælges både en ny bestyrelse (3 for ulige år og 2 for lige år) og nye udvalgsmedlemmer (for 1 år). Heldigvis er der flere af de “gamle” udvalgsmedlemmer, der stiller op.

Vi er nogle stykker, der har forsøgt at sammensætte en mulig ny organisation. Men i den er der stadig flere ledige poster, og hvis der ikke er opbakning til den foreslåede bestyrelse, så bør andre forsøge at sammensætte et alternativ. Vi er åbne overfor alle mulige alternative opstillere, blot ønsker vi, at vores gode forening kan fortsætte, til glæde for mange fiskere i fremtiden. Læg mærke til, at der er kommet rigtig mange nye medlemmer, hvoraf en anselig del påtager sig at stille op.

Vedlagt er den organisationsplan, som der er fundet opstillere til. På planen er også medtaget mange ressource personer, som har givet tilsagn om at bidrage uden at de i følge vedtægterne skal vælges. Men bestyrelse og udvalgsmedlemmer er jo en forudsætning for at foreningen kan fortsætte.

Derfor husk i god tid at melde dig til mødet den 26. februar på mail til:  skype@o-s-f.dk , og at afgive din stemme ved mødet kl. 19.00! 

  organisationsskema OSF 10.02.2021 ST