Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Kære medlem

Hermed fremsendes indkaldelse og dagsorden til ordinær generalforsamling i OSF fredag den 26. februar kl. 19.00.

Grundet corona restriktioner afholdes generalforsamlingen som et skype-møde. Medlemmer, der ønsker at deltage, skal tilmelde sig skriftligt via e-mail til skype@o-s-f.dk. Når dagen nærmer sig, vil alle tilmeldte få tilsendt en mail med et link til skype-mødet. Generalforsamlingen styres fra storskærm, så der bliver plads til mange deltagere. Tøv ikke, det er ganske enkelt.

Har du spørgsmål, så send dem sammen med tilmeldingen.

 

Hvis du har forslag der ønskes behandlet under dagsordenspunktet “Indkomne forslag”, skal du sende disse til bestyrelsen på mailadresse osf@o-s-f.dk senest torsdag den 11. feb. 2021.

Regnskab for 2020 og forslag til budget 2021 samt eventuelle indkomne forslag, vil blive lagt på denne “Blog” forinden generalforsamlingen.

Vi håber at se din tilmelding til generalforsamlingen! Der bliver brug for din stemme.

På bestyrelsens vegne
Erik Nybro Olsen

Kasserer

Dagsorden for ordinær generalforsamling 2021.

Oversigt over bestyrelses- og udvalgsposter der skal besættes.

Foreningens vedtægter.