Årets havørred

Om Årets Havørred.
Det klubmedlem, der i kalenderårets løb, ved sit kystfiskeri, fanger og indrapporterer den største, havørred, (en regnbue tæller ikke med), vil få sit navn, fiskens vægt og længde samt årstallet, indgraveret i en lille sølvplade, der placeres på den dertil beregnede plade i klubhuset.

Fisken skal være fanget på stang, og det skal være fra kysten et sted i Danmark, eller på en kystfiske- klubtur, i et andet land.
Af hensyn til evt. genudsatte ,der jo også deltager, er det vægten på den urensede fisk, der er gældende i konkurrencen.

Præmien for Årets Havørred, er et gavekort på kr. 500 til Outdoorcentret Asnæs.

Du skal oplyse data om fangsten: Dato, mål, vægt, et billede og hvor den (ca.) er fanget til apbutterup@gmail.com senest d. 1/1 2021
Med venlig hilsen Preben.