Nu er der flere, der stiller op ved den kommende GF

Hej alle

Der blev holdt et organisationsmøde den 25. nov. Der var ret god tilslutning, hvor bla. André, Jens, Morten og Mossin gav tilsagn om at stille op på GF til forskellige poster, se vedlagte skema med dato 26.11.2020.

For at følge op på denne positive udvikling  indkalder vi hermed til et supplerende møde den 16. dec. kl. 19.00 i klubhuset. Tilmelding til sinnet@privat.dk. Forhåbentlig vil endnu flere støtte op om arbejdet, så vi kan få gang i flere hyggelige ture eller sammenkomster.

Venlig hilsen Sinnet

organisation skema pr. 26.11.2020 ST