Organisatiosnmøde onsdag den 25/11 kl. 19.00

På onsdag den 25 nov. kl. 19.00  holder OSF et organisationsmøde i klubhuset Nygade 16 i Asnæs.

Alle medlemmer af OSF og alle “Medlemmer og Venner af OSF på Facebook” er velkomne. På grund af corona er tilmelding nødvendig til sinnet@privat.dk, så vi overholder regler om grupper på max 10 personer. Skulle vi blive flere end 10 arrangeres der et møde mere.

Vores forening er i et generationsskifte. Derfor ville det være dejligt med flere aktive medlemmer til bestyrelse og udvalg.

Vi synes selv, at vi har en rigtig god forening med mange gode tiltag og et rigtig fint klubhus. Der er mulighed for at opstille til formandsposter, kasserer, webmaster eller menigt medlem i bestyrelse og en række udvalg.

De umiddelbart ledige poster ses på vedlagte organisationsskema.

Opgaverne, der løses i bestyrelse og udvalg hen over året, ses på vedlagte Årshjul.

Hvis du ikke lige kan komme til mødet på onsdag, er du meget velkommen til – på ovennævnte mail – at give dit tilsagn til en post.

Vi håber rigtig meget, at høre fra dig

Venlig hilsen Sinnet

Kopi af nyeste organisationsskema 22.11.2020 (002) 30-10-20 Årshjul OSF (003)

30-10-20 Årshjul OSF (003)