Vindere på ørreddagen

Ørreddag i Odsherred den 11. oktober
  1. Brian Jensen – Havørred 53 cm
  2. Bo Andersen – Havørred 45,5 cm
  3. Henrik Andersen – Lodtrækningspræmie
Meget flot deltagelse af ca. 60 personer.
Godt 30 fremmødte til hyggelig indvejning i dejligt vejr – med glimrende indlæg om 30/70 reglen, effektivt speed fishing med 8 km/t indspinningshastighed, forbund og vandpleje af Kaare Ebert, Danmarks Sportsfiskerforbund (se 1 min. her under).
Odsherreds Sportsfiskerforening siger mange tak til alle deltagere, sponsorer og interesserede på Facebook.
Foto og Video findes i vores Facebook gruppe her:  https://www.facebook.com/groups/105402839498533/