Sommer festen afløses af klubaften den 16. september kl. 19-21

 

Sommerfest for medlemmer og partnere den 29. august aflyses. Istedet afholdes klubaften med spisning den 16. september kl. 19-21. Pris 20,-

Tilmelding: til Niels Jensen (Long Niels) på tlf. 2093 6849 eller mail n.h.jensen@live.dk senest den 14. september.