Åbent i klubhuset imorgen fra 19-20

Sinnet og Long Niels mødes i klubhuset imorgen kl. 19-20 og arbejder på foreningsplakater.

Du er velkommen forbi.

Dbh.

Torben