Dødsfald

Vort mangeårige medlem Anders Brown-Pedersen, er efter længere tids sygdom død mandag d. 8. juni.
Anders har gennem mange år været et aktivt medlem af foreningen, og har gennem tiden ydet en aktiv indsats i forskellige udvalg.
Igennem de sidste år har Anders ydet en stor indsats i vandplejeudvalget, og aktivt deltaget i såvel planlægningsarbejdet som det praktiske arbejde der skulle udføres.
Anders fulgte til det sidste, i det omfang kræfterne tillod det, arbejdet i vandplejeudvalget.

Æret være hans minde.

På vegne af bestyrelsen
Bjarne Andersen
Formand

Anders bisættes lørdag d. 13. juni kl. 10.00 fra Fårevejle Kirke.
Til bisættelsen vil foreningen sørge for en bårebuket, som en sidste hilsen til Anders.