Anmeldelse af ulovligt fiskeri betaler sig!

Vort medlem Thomas Vedel kontaktede mig i går torsdag d. 28. maj, angående nedgarn der var sat i Sydkanalen. Thomas havde forinden kontaktet Fiskerikontrollen, og anmeldt observationen på https://fiskeristyrelsen.dk/lyst-og-fritidsfiskeri/anmeld-ulovligt-fiskeri/.
Kort tid efter anmeldelsen kontakte Fiskerikontrollen Thomas telefonisk og meddelte, at de straks ville køre til den anmeldte lokation for at fjerne garnet, og i øvrigt afsøge et større område af sydkanalen.

Jeg kørte ud til Thomas, og sammen afventede vi fiskerikontrollens ankomst. Efter deres ankomst og isætning af båd, begav vi os til fods, og pr. båd, frem til det sted hvor garnet var sat. Det skal i øvrigt bemærkes, at de personer som havde sat garnet, på volden havde afmærket stedet hvor garnet var fæstnet med en knust ølflaske.
Thomas og jeg havde før fiskerikontrollens ankomst kontakt med de 4 personer der havde sat garnet, dog uden at dette afstedkom en truende situation. Ved kontrollens ankomst, var de 4 personer “forduftet”, og det var således ikke muligt “at tage dem med fingrene i kagedåsen”.

Garnet var sat tværs over kanalen, og ved kontrollens røgtning af garnet, blev friheden igen givet til ca. 40 fisk af arterne Karpe, Suder, Brasen, Aborre og Gedde. Skønsmæssigt var der tale om i alt ca. 40 kg. fisk. Den efterfølgende afsøgning af kanalen viste ikke andre ulovlige garn.

Det er dejligt at opleve, at Fiskerikontrollen prioriterer at rykke ud til den anmeldelse som Thomas indgav, og dermed være med til at værne om den fiskebestand der er i vore vande.

Nu er vi godt klar over, “at en fugl gør ingen sommer”, men – Hvis du konstaterer ulovlige garn, eller ulovligt fiskeri, så anmeld det. Enhver anmeldelse er med til at give Fiskerikontrollen et billede af omfang og steder hvor der bedrives ulovligt fiskeri, og dermed en bedre chance for at prioritere områder til lejlighedsvise besøg.

Du anmelder ulovligt fiskeri ved at gå ind på hjemmesiden https://fiskeristyrelsen.dk/lyst-og-fritidsfiskeri/anmeld-ulovligt-fiskeri/
eller Google “Ulovligt fiskeri” på din SmartPhone når du står ved vandet.

Med venlig hilsen
Bjarne Andersen
Formand