Aflysning/udsættelse af aktiviteter til og med 10. maj

Kære medlemmer.

Bestyrelsen har drøftet foreningens medvirken til at mindske smitterisikoen for spredning af COVID-19 (Coronavirus). Det er blevet besluttet, at forlænge aflysning/udsættelse af alle foreningens aktiviteter og møder frem til foreløbig d. 10. maj.

Når der kommer en fornyet udmelding fra myndighederne, vil der straks blive orienteret herom, og hvilken betydning denne vil have for aktiviteter i foreningsregi.

Konkret drejer det sig om følgende:
29. april    – Kysttur Onsdagsklubben
09. maj     – Kysttur for nye fiskere/nye medlemmer og andre interesserede

Det er vigtigt for bestyrelsen at understrege, at det alene er aktiviteter mv. der afholdes i foreningens regi der er aflyst/udskudt. Foreningen vil på ingen måde hindre hverken dig eller din fiskekammerat i at tage en tur til vandet.

Med ønsket om at vi snart kan mødes igen i foreningsregi, og ønsket om at i kommer sunde og raske igennem den aktuelle situation.

Stå sammen – Hold afstand!!

På bestyrelsens vegne
Bjarne Andersen / Formand