Aflysning af aktiviteter og møder frem til og med 30. april

 

Kære medlemmer.

Bestyrelsen har drøftet foreningens medvirken til at mindske smitterisikoen for spredning af COVID-19 (Coronavirus). Det er blevet besluttet, at forlænge aflysning/udsættelse af alle foreningens aktiviteter og møder frem til foreløbig d. 30. april. Skulle der ske ændringer i løbet af april, vil disse selvfølgelig straks blive meddelt.

Konkret drejer det sig om følgende:
25. marts – Kysttur Onsdagsklubben
01. april    – Kysttur Onsdagsklubben
05. april    – Havtur fra Helsingør
08. april    – Kysttur Onsdagsklubben
08. – 12. april Kysttur Bornholm
16. – 19. april Kysttur Samsø
22. april    – Kysttur Onsdagsklubben
29. april    – Kysttur Onsdagsklubben

Det er vigtigt for bestyrelsen at understrege, at det alene er aktiviteter mv. der afholdes i foreningens regi der er aflyst/udskudt. Foreningen vil på ingen måde hindre hverken dig eller din fiskekammerat i at tage en tur til vandet.

Med ønsket om at vi snart kan mødes igen i foreningsregi, og ønsket om at i kommer sunde og raske igennem den aktuelle situation.

Stå sammen – Hold afstand!!

På bestyrelsens vegne
Bjarne Andersen / Formand