Aktiviter i OSF regi og risiko for spredning af Coronavirus

Bestyrelsen drøfter i øjeblikket aflysning af alle foreningsaktiviteter i form af møder og planlagte fisketure, foreløbig frem til og med 30. marts. Baggrunden er den aktuelle situation med spredning af Coronavirus (Covid-19), og foreningens medvirken til at mindske risikoen for spredning.

Drøftelsen foregår i øjeblikket gennem mail korrespondance, og jeg forventer senere i dag at kunne komme med en endelig melding.

Med venlig hilsen
Bjarne Andersen / Formand