Aflysning af aktiviteter og møder til og med 30. marts

Kære medlemmer.

Bestyrelsen har drøftet foreningens medvirken til at mindske smitterisikoen for spredning af COVID-19 (Coronavirus). Det er blevet besluttet, at alle foreningens aktiviteter i perioden fra d.d., og indtil videre, til og med d. 30. marts aflyses/udsættes.

Konkret drejer det sig om følgende:
14. marts – Kysttur til Røsnæs
15. marts – Møde ang. “Makrelfestival”
17. marts – Vandeplejearbejde Anneberg Sørende
18. marts – Kysttur Onsdagsklubben
18. marts – Bestyrelsesmøde
20. – 22. marts – Kysttur til Sverige
25. marts – Kysttur Onsdagsklubben

Det er vigtigt for bestyrelsen at understrege, at det alene er aktiviteter mv. der afholdes i foreningens regi der er aflyst/udskudt. Foreningen vil på ingen måde hindre hverken dig eller din fiskekammerat i at tage en tur til vandet.

Med ønsket om at vi snart kan mødes igen i foreningsregi, og ønsket om at i kommer sunde og raske igennem den aktuelle situation. Når vi kommer længere hen i marts måned, vil der blive udsendt en ny information. Turkalenderen er opdateret med meddelelse om aflysning.

På bestyrelsens vegne
Bjarne Andersen / Formand