Årets Havørred.

Om Årets Havørred:

Det klubmedlem, der i kalenderårets løb, fanger og indrapporterer den største stangfangede havørred, (en regnbue tæller ikke med ), vil få sit navn, fiskens vægt og længde, samt årstallet indgraveret i en lille sølvplade, der placeres på den dertil beregnede plade i klubhuset.

Præmien for Årets Havørred, vil fremover være et gavekort på kr. 500, til Outdoorcentret Asnæs.

Fisken skal som nævnt være fanget på stang, og det skal være fra kysten i Danmark, eller på en kystfiske-klubtur, i et andet land. Af hensyn til evt. genudsatte fisk, som også deltager, er det den urensede fisk´s vægt, der er gældende i denne konkurrence.

Du skal oplyse data om fangsten: Mål, vægt, blllede og hvor den  (ca.)  er fanget, til apbutterup@gmail.com   eller på bloggen på klubbens hjemmeside.

Preben.