Ikke længere fiskeret i Holtemosen!

Foreningen har ikke længere fiskeret i Holtemosen, hvilket betyder at OSF’s medlemmer ikke må fiske i mosen fra d.d.

Fiskeretten er ophørt efter ønske fra lodsejeren. Det skal undertreges, at opsigelsen ikke har noget at gøre med vore medlemmers optræden ved fiskeri i mosen, eller ophold ved denne. Opsigelsen skyldes primært, at de der har jagtretten til området, ikke ønsker at lystfiskere bevæger/opholder sig i området.

Lodsejeren har oplyst, at såfremt han beslutter sig for igen at give fiskeret til OSF, vil han henvende sig til foreningen. Vi siger tak for samarbejdet.

På bestyrelsens vegne
Bjarne Andersen
Formand