Bilag mv. til ordinær generalforsamling d. 28. feb.

Kære medlemmer af OSF.

Som tidligere annonceret, afholdes der ordinær generalforsamling fredag d. 28. feb. kl. 19.00 i klubhuset Nygade 16, 4550 Asnæs.

Forud for generalforsamlingen er der fælles spisning kl. 18.00. Hvis du ønsker at deltage i fællesspisningen, så husk at tilmelde dig til Niels-Erik Torp på mail adressen nielseriktorp@gmail.com senest mandag d. 24. feb.

Nederst i dette indlæg finder du, som vedhæftet fil, regnskab for 2019 og forslag til budget for 2020 indeholdende forslag til foreningens kontingenter for 2021.

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer til behandling under punktet “Indkomne forslag”, hvorfor bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer er eneste punkt der behandles her.
Indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen blev lagt på denne blog d. 16. jan. 2020. Du finder indkaldelse og dagsorden og bilag ved at klikke på efterfølgende link: https://ny.o-s-f.dk/2020/01/16/indkaldelse-og-dagsorden-til-ordinaer-generalforsamling-d-28-feb-2020-kl-19-00/

Ved at klikke på nedenstående link finder du foreningsnes regnskab for 2019 og forslag til budget for 2020 indeholdende forslag til foreningens kontingenter for 2021.

OSF Regnskab 2019 – revideret

OSF Budget 2020 og kontingent 2021

På bestyrelsens vegne
Bjarne Andersen
Formand