Turprogram 2020 m.m.

Arbejdet med udarbejdelse af turkalenderen for 2020 er nu godt igang. Der er allerede nu lagt en lang række af fisketure ind, nogle er fuldt beskrevet, og andre mangler en nærmere beskrivelse. Dog er der fastlagt datoer for langt de fleste af ture og aktiviteter i 2020. Så tag et kik på kalenderen på foreningens hjemmeside, og gå ind under “Aktiviteter/Aktivitets Kalender”.
Turkalenderen vil løbende blive opdateret, også med ture og aktiviteter der ikke allerede nu er planlagt, så gå ind og kik i kalenderen af og til.

Jeg vil samtidig gøre opmærksom på, at den ordinære generalforsamling 2020 afholdes fredag d. 28. feb. kl. 19.00 i klubhuset. Forud for generalforsamlingen vil der igen være fælles spisning fra kl. 18.00. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen vil blive udsendt først i det nye år, via “bloggen”.

Mange hilsner, og med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår

Bjarne Andersen
Formand